Premium

Alcohol taboe op alle schoolpleinen, bij winkelcentrum Kerkelanden, in Rosarium, Peerlkamplaan en Sint Joseph; Hilversum pakt overlast aan

Hilversum

Op steeds meer openbare plekken in Hilversum is het verboden om alcohol te drinken of een aangebroken flesje of blikje bij je te hebben. Binnenkort geldt dat verbod ook voor álle schoolpleinen, de omgeving van winkelcentrum Kerkelanden, het Rosarium, het parkje Peerlkamplaan, op het Jan van Ravenzwaaypad en het binnenplein van Wijkcentrum Sint Joseph.

Aan alle wijkagenten en buurtcoördinatoren is gevraagd om met plekken te komen waar volgens hun het alcoholgebruik aan banden moet worden gelegd. Dat heeft - naast onder meer het centrumgebied - geleid tot een nieuwe lijst van losse plekken, inclusief de schoolpleinen. Plekken waar het verboden is alcohol te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcohol bij zich te hebben. Dit verbod geldt uiteraard niet voor horecaterrassen en voor evenementen waarvoor de gemeente de benodigde vergunning heeft verleend.

Net binnen