Start met nieuw ontwerp voor Kleine Spoorbomen om de Hilversumse overweg én omliggende straten verkeersveiliger te maken

De Kleine Spoorbomen gaan op de schop.
© FOTO STUDIO KASTERMANS /DANIELLE VAN COEVORDEN
Hilversum

De eerste stappen zijn gezet om de nieuwe overweg van de Kleine Spoorbomen vorm te geven. Een werkgroep is gestart met het uitwerken van een ontwerp.

In mei vorig jaar heeft de gemeenteraad, mede op basis van het advies van een klankbordgroep van buurtbewoners, besloten om deze spoorwegovergang af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Maar daarvoor moeten de overgang en de naastgelegen wegen wel aangepast worden.

De nieuwe werkgroep zal rond de zomer met een voorstel komen hoe de spoorwegovergang ingericht moet worden. In de plannen worden ook de de twee wegkruisingen aan beide zijden van de spooroverweg en de inrichting van de Noorderweg tussen de Larenseweg en de Simon Stevinweg meegenomen. Op die manier moeten niet alleen de Kleine Spoorbomen, maar ook de aanliggende straten verkeersveiliger worden.

Johannes Geradtsweg

De werkgroep bestaat uit een aantal omwonenden, zij mogen dus meedenken en de gemeente van advies voorzien. Het uiteindelijke voorstel zal zich wel alleen op de spoorwegovergang en naastgelegen straten richten, eventuele maatregelen aan de Johannes Geradtsweg - de bewoners zijn van mening dat de verkeersdrukte in hun straat zal toenemen als de Kleine Spoorbomen dicht gaan voor gemotoriseerd verkeer - vallen hier niet onder.

Wethouder Arno Scheepers (Stationsgebied): „Ik ben erg blij met de nieuwe werkgroep. Niemand kent de verkeerssituatie rond de Kleine Spoorbomen beter dan de buurtbewoners. Hun kennis en ervaring zijn heel belangrijk voor het college om een goed besluit te nemen over de inrichting van de overweg en de omliggende straten. Ik kijk uit naar de adviezen.”

Als het voorstel rond de zomer klaar is, wordt het eindresultaat aan buurtbewoners en andere geïnteresseerde Hilversummers geprenteerd. Als het college akkoord is met het voorstel wordt het daarna voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming en financiering. In overleg met ProRail wordt vervolgens de uitvoering van de werkzaamheden gepland. Op dit moment is de verwachting dat in 2022 gestart wordt met de werkzaamheden.

Fietsers

Dat de nieuwe werkgroep aan de slag gaat, wil overigens niet zeggen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Patrick Weening was lid van eerdere klankbordgroepen, werd gevraagt om nu weer deel te nemen, maar bedankte hiervoor. Dat komt omdat in zijn ogen het afsluiten van de overgang een slechte keuze is. „Ze gaan nu een hele dure herinrichting doen om er een overgang voor fietsers en voetgangers van te maken, maar dat is precies het probleem. De huidige inrichting en de gebruikers maken het gevaarlijk. De fietsers die het kruispunt blokkeren omdat ze overweg niet op kunnen, waardoor de automobilisten rare toeren moeten uithalen. Dit is gewoon eerste stap, daarna gaan ze helemaal dicht”, voorspelt hij.