Premium

Laren sluit zich aan bij Raden in Verzet: Den Haag moet met miljarden over de brug komen

Laren

De gemeente Laren sluit zich aan bij het actiecomité Raden in Verzet. Het gaat om verzet tegen de rijksoverheid, die gemeenten dwingt tot bezuinigingen waarvan inwoners de dupe worden. De bij Raden in Verzet aangesloten gemeenten eisen van Den Haag dit jaar twee miljard euro extra en volgend jaar nog eens twee miljard.

De raad van Laren bespreekt woensdagavond een motie die aan het college vraagt Laren aan te haken bij het actiecomité. Aangezien alle fracties de motie indienen, staat nu al vast dat deze met algemene stemmen wordt aangenomen.