Premium

Laatste hobbel uit de weg geruimd voor bouwplan op kwekerijterrein Spaans in Naarden

Naarden

De gemeente Naarden heeft alsnog een goede ontsluitingsweg voor een woningbouwplan op het voormalige kwekerijterrein Spaans geregeld.

Eerder kleefden er gebreken aan het bestemmingsplan en gaf de Raad van State de gemeente een paar maanden de tijd om de boel te repareren. En dat is naar tevredenheid van het hoogste bestuursrechtscollege gebeurd. In de einduitspraak blijkt dat de ontsluitingsweg gewoon door de tuin naar de openbare weg kan worden aangelegd.

Net binnen