Premium

De oversteek naar een andere levensstandaard | column

We horen het vaak. Nederland is prachtig. Nederland is rijk. We hebben de beste universiteiten. Onze economie groeit. En toch merkt niet iedereen daar evenveel van. De verschillen achter die gemiddelden zijn enorm groot, stelt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij schoof aan in het programma ’Scheefgroei in de Polder’.

Met veel mensen gaat het goed, er is een hoge kwaliteit van leven en een daling van armoede. Maar de verschillen achter die gemiddelden hebben te maken met het opleidingsniveau en het al dan niet hebben van een migratieachtergrond, aldus Putters.

Net binnen