Natuur- en milieuorganisaties positief over Regionale Energiestrategie, maar wijzen zon en wind in natuurgebieden af

Weiland met zonnepanelen.
© Natuur- en Milieufederatie NH
Zaandam

De Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties zijn grotendeels positief over de energieplannen uit de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Toch zijn er drie locaties waar volgens de natuurclubs geen windmolens en zonneparken moeten komen: De Wieringerhoek, de Nes en het IJmeer. Ook vragen zij gemeenten lokaal eigendom echt vast te leggen in beleid.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Goois Natuurreservaat zijn positief over de ambitie om in Noord-Holland Noord 3,6 TWh en in Noord-Holland Zuid 2,7 TWh duurzame energie op te wekken in 2030. Ze roepen gemeenten wel op om geen windmolens en zonneparken te plaatsen in de natuurgebieden Wieringerhoek, de Nes en het IJmeer. Uniek vanwege het cultuurhistorische landschap, waardevolle en beschermde natuur of door de aanwezigheid van vogeltrekroutes.

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, „Dit zijn goede eerste stappen. Zo draagt onze provincie serieus bij aan het verminderen van klimaatverandering. Tegelijk hebben we nog meer duurzame energie nodig. We roepen provincie en gemeenten dan ook op om actief nieuwe initiatieven en zoekgebieden op te starten op plekken waar dat qua natuur, draagvlak en landschappelijk inpassing mogelijk is.”

Hiervoor verwijzen de organisaties naar alternatieven zoals ze die eerder hebben voorgesteld op de visiekaart Zon en Wind Noord-Holland. Alternatieve locaties voorkomen ook dat er zonneatollen in het IJsselmeer aangelegd worden en er windmolens in het Markermeer bij de Nes en in het IJmeer komen. „Daar zijn we als natuurclubs echt op tegen”, aldus Akkerman.” „Het plaatsen van wind en zon in dit gebied heeft namelijk grote gevolgen voor de water-, en trekvogels en bovendien zijn deze natuurgebieden te waardevol om zulke ingrijpende plannen te realiseren.”

Lokaal eigendom

Om energie-initiatieven te realiseren is draagvlak uit de omgeving cruciaal. Draagvlak wordt mede gecreëerd door ’lokaal eigendom’. Door omwonenden eigenaar of deelnemer te maken van een project worden de baten en de lasten op een eerlijke manier verdeeld. Energiecoöperaties spelen hierin een belangrijke rol. Vanuit het Klimaatakkoord is aangegeven dat gemeenten moeten streven naar minimaal 50 procent lokaal eigendom. De ParticipatieCoalitie (een samenwerking tussen de Milieufederatie Noord-Holland en de Vereniging van Energiecoöperaties Noord-Holland) heeft een leidraad gemaakt voor gemeenten om hen te informeren en te adviseren hoe zij lokaal eigendom kunnen opnemen in hun beleid.

De komende weken nemen gemeenteraden, het bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES.

Lees ook het nieuwsverhaal: Waar komen de zonneparken en windturbines? Vastere vorm Regionale Energiestrategieën roept vaker tegengeluid op uit omgeving

Net binnen