Energiecoöperaties vinden aantal zoekgebieden in RES te gering: ’Klimaatverandering wacht niet op ons getreuzel’

Zonnepanelen op een dak, in dit geval in Heemstede.
© Peter Schat
Haarlem

De woensdag gepresenteerde Regionale Energiestrategieën (RES) voor Noord-Holland zijn een ’imperfect tussenstation op een lange weg’. Maar wel een basis om aan de slag te gaan, stelt de VEINH (Vereniging van Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-Holland). Dat imperfecte betreft het in ogen van de VEINH geringe aantal zoekgebieden en het onnodig categoriaal uitsluiten van gebieden. „Klimaatverandering wacht niet op ons getreuzel. En als kustprovincie zijn we erg kwetsbaar: de energietransitie versnellen is verstandig eigenbelang.”

De VEINH stelde eerder een ’RES-manifest’ op. Dit bevat tien randvoorwaarden waaraan volgens de energiecoöperaties moet worden voldaan om de in de RES Noord-Holland Noord en RES Noord-Holland Zuid vastgelegde ambities op een eerlijke, zorgvuldige, participatieve – en daarmee succesvolle – manier vorm te geven. De RES 1.0 in Noord-Holland bevat nu veel van deze punten en daarom steunt de VEINH deze plannen. Johan Wempe, bestuurder van VEINH, geeft wel een nuance: „Het betekent niet dat wij helemaal tevreden zijn, want de ambitie is erg beperkt, er zijn erg weinig zoekgebieden, en bepaalde gronden worden onnodig categoriaal uitgesloten. Maar wij zeggen: dit is een begin op papier, nu concreet aan de slag.”

Om nu snel concreter te worden moeten volgens de energiecoöperaties de voorgestelde zoeklocaties voor energie-opwek in Noord-Holland met grote urgentie verder onderzocht worden. Wempe: „Als energiecoöperaties koesteren wij onze samenwerking met natuurorganisaties. Met de gezamenlijke kennis en inzet kunnen we onmogelijkheden vroeg detecteren en alternatieven vinden.” Lokale betrokkenheid helpt bij wegnemen van hobbels, stelt Wempe. ,,Zoals alle moeilijkheden die bestaan rond het volleggen van grote - en ook kleinere daken - met zonnepanelen. En de grote problemen met netcongestie, vooral in Noord-Holland Noord; door onze ervaring, goede contacten met Liander, en ons werk met slimme oplossingen, kunnen we stappen maken daar waar het al lange tijd stil ligt.”

Daarnaast raadt VEINH wel sterk aan dat de lagere overheden veel meer dan voorheen in gesprek gaan met bewoners en bedrijven over de energietransitie. Wempe: „Het is heel belangrijk dat mensen meegenomen worden in het verhaal, dat ze alle mogelijke informatie krijgen zodat ze op grond van alle feiten een oordeel kunnen vellen en al dan niet meedoen. Dat heeft erg gemist tot nu toe.”

Lees ook het nieuwsverhaal over de RES’en in Noord-Holland: Waar komen de zonneparken en windturbines? Vastere vorm Regionale Energiestrategieën roept vaker tegengeluid op uit omgeving

Net binnen