CBS: in 2020 minder zelfdodingen in Noord-Holland

© Pixabay
DEN HAAG

Vorig jaar maakten 1825 Nederlanders een einde aan hun leven, gemiddeld vijf per dag. Het ging om 1229 mannen en 596 vrouwen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau is het aantal zelfdodingen de afgelopen drie jaar stabiel. Omgerekend per 100.000 inwoners bedraagt het aantal zelfdodingen nu 10,5. Begin jaren tachtig was het dit het hoogst (14,7 per 100.000 mensen in 1984) en in 2007 het laagst met 8,4 per 100.000 inwoners.

„Sinds het begin van de jaren negentig overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding. Het aantal mensen dat uit het leven stapt is onder vijftigers het hoogst, zowel bij mannen als vrouwen”, constateert het CBS. In deze leeftijdsgroep nam het aantal zelfmoorden bij mannen toe van 263 in 2019 naar 276 vorig jaar. In 2019 maakten 136 vrouwen van in de vijftig een einde aan hun leven, in 2020 waren dat er 132.

Afgelopen jaar maakten 62 jongeren tot 20 jaar een einde aan hun leven. Het jaar ervoor waren dat er 67. Onder jongens nam het aantal zelfdodingen af van 43 naar 35, bij meisjes nam het juist toe van 24 naar 27.

Het aantal 70-plussers dat uit het leven stapte is de afgelopen jaren toegenomen van 285 in 2018 naar 331 in 2020.

Noord-Holland

Ten opzichte van 2019 vonden er in Zeeland en Noord-Holland vorig jaar een stuk minder zelfdodingen plaats. In Limburg en Flevoland was juist sprake van een forse stijging, hoewel in deze twee provincies in 2019 juist een flinke daling was.

In Noord-Holland zijn per 100.000 inwoners relatief weinig zelfdodingen, in vergelijking met de rest van Nederland, zoals op deze kaart te zien is:

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. Anoniem, gratis en 24/7.

Net binnen