Blaricum roept Coronacrisis Herstelplatform in het leven: inwoners en organisaties mogen wensen kenbaar maken over wat nodig is om uit de crisis te komen

Blaricum richt zich met Herstelplatfom op de periode na de coronacrisis.
Blaricum

De gemeenteraad van Blaricum heeft een Coronacrisis Herstelplatform in het leven geroepen. Samen met inwoners, organisaties en ondernemers wil de gemeente via dit platform vooruit kijken naar de periode na de coronacrisis, ofwel de herstelfase.

Het gemeentebestuur van Blaricum voert de regie over het herstelproces, dat loopt van eind juni tot november. Naast de burgemeester en de portefeuillehouders economische zaken en sociaal domein, bestaat het Herstelplatform uit vertegenwoordigers van groepen die de gevolgen van de coronacrisis hebben ondervonden, of nog steeds ondervinden. Te denken valt daarbij aan inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen en verenigingen in Blaricum.

Met het Coronacrisis Herstelplatform wil de gemeente eerst inventariseren wat er leeft onder de inwoners, organisaties en instellingen. Daarna beoordeelt het platform wat er concreet nodig is om samen of individueel verder te kunnen na de coronacrisis. Tot slot wordt bekeken of, en zo ja waar de gemeente hulp en ondersteuning bij kan verlenen.

Inventarisatie

Het Herstelplatform komt voor het eerst bij elkaar in een online bijeenkomst op donderdagavond 24 juni 2021. De tweede bijeenkomst vindt plaats in september, waarna in de zomer de inventarisatie plaatsvindt. Blaricummers kunnen hun input per mail kenbaar maken, via verdernacorona@blaricum.nl. Het gaat om ervaringen, wensen en behoeften die spelen naar aanleiding van de coronacrisis.