Omstreden boerderij in Soest op andere plek

© Archieffoto Studio Kastermans
Soest

Er is een alternatieve boerderij gevonden voor de familie Van Dorresteijn die weg wil uit de bebouwde kom. Daarmee lijkt een eind te komen aan een lang slepende kwestie in Soest.

André van Dorresteijn wil al jaren weg van de Insingerstraat, waar hij zijn grond heeft verkocht voor woningbouw.

Hij kreeg uiteindelijk voor elkaar dat zowel de Soester gemeenteraad als de provincie Utrecht het licht op groen zette voor een verhuizing naar de polder, waar hij aan de Peter van den Breemerweg een werkschuur heeft en een aantal van zijn koeien loopt.

Daar was zelfs een herijking van de provinciale structuurvisie voor nodig, in gang gezet twee jaar terug door de bijna voltallige gemeenteraad die naar de bestuurlijke rechter stapte.

Probleem was alleen dat GGS, winnaar van de verkiezingen afgelopen voorjaar - en daarmee het nieuwe college - weigerde om hem te laten verhuizen naar de werkschuur ten noorden van de Peter van den Breemerweg. Het open landschap aan die kant van de Eempolder zou zo immers aangetast worden.

De gemeente Soest had dat formeel ook al laten weten aan de provincie in een bezwaar tegen het plan, zo meldt de gemeente nu.

Daarmee dreigde een aanvaring met gedeputeerde Pim van den Berg, die begin april zelfs naar Soest kwam om op een bijeenkomst in de Stoethoeve de ommezwaai van de provincie toe te lichten.

Doorbraak

Maar de gemeente Soest komt nu met het nieuws dat er een doorbraak is, na ijverig overleg achter de schermen onder leiding van wethouder Harrie Dijkhuizen.

Ten noorden van de Peter van den Breemerweg is er een perceel gevonden, waarvan de eigenaar wil meewerken aan een oplossing. Zo blijft de vrijwel onbebouwde zuidelijke kant van de weg gespaard.

Afgelopen donderdag is er een intentieovereenkomst getekend door alle betrokkenen: Dijkhuizen, Van Dorresteijn, Van den Berg en de eigenaar van de gevonden locatie.

De wethouder hoopt dat er snel duidelijkheid komt over het uitwerken van de overeenkomst, en ook gedeputeerde Van den Berg is positief.”

Net binnen