Oost overhandigt manifest ’Denk goed na’

Hilversum

De bewoners van Hilversum-Oost hebben donderdag hun manifest ’Denk goed na’ aan ’hun kant’ van het spoor overgedragen aan burgemeester Pieter Broertjes. De Hilversummers willen een ’second opinion’ over de plannen voor en problemen in het Stationsgebied.

Als locatie voor de overdracht werd niet zomaar het schuine talud aan het Oosterspoorplein gekozen. Het sfeertje daar geeft volgens de actievoerders precies aan hoe zij zich voelen over de plannen. Ondertekenaars en aanhang verzamelden in café Dudok aan de Larenseweg, aan de rand van het plein. Buiten miezerde het, toch namen twee actievoerders de moeite om een spandoek aan het café te bevestigen ’Oost: we hliversum here too!!’, viel te lezen. Nog net geen dertig man - inclusief vertegenwoordigers van veel raadsfracties - besloot uiteindelijk naar een tweede spandoek op het plein te lopen. ’Denk goed na’, stond op dat doek. Daar kreeg Broertjes uit handen van Bart Koelemaij een ingelijst manifest.

Koelemaij - ondertekenaar namens de Simon Stevinweg en omgeving - lichtte toe. „Meneer Broertjes, wij willen als de zeven buurten en dus 30.000 mensen uit Oost een second opinion voor de plannen met het Stationsgebied. Niet omdat wij tégen zijn, maar omdat het dan beter wordt. Om er zo wijzer uit te worden.” Broertjes vond het heel bijzonder dat de buurten zich verenigd hebben in een gezamenlijke oproep. „Ik vind het fijn dat jullie niet ’niét’ zeggen, maar dat het beter kan. Ik wens jullie veel succes en zal het onder de aandacht brengen van het college.”

De bewoners van Oost zetten dus in op een onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van het Stationsgebied. Zij hekelen het model ’De Zeven Straatjes’ dat wethouder Arno Scheepers gisteren in een commissievergadering met de raad heeft besproken. Ruud van der Woude, aanspreekpunt van de actiegroep legt uit: „Bij deze plannen is onvoldoende nagedacht over de consequenties voor de verbinding tussen Oost en West, vinden wij als bezorgde bewoners.” De Hilversummers denken dat alleen een extern onderzoek duidelijkheid kan geven over wat er gedaan moet worden met het gebied rondom het station.

Het laatste nieuws