Premium

Omwonenden ziekenhuisterrein Blaricum: ’Geef terrein terug aan natuur of maak er villawijk van’

Omwonenden ziekenhuisterrein Blaricum: ’Geef terrein terug aan natuur of maak er villawijk van’
Een nieuwe invulling voor het ziekenhuisterrein stuit op verzet bij omwonenden.
© STUDIO KASTERMANS
Blaricum

Geef ons voorstel om het terrein van het Tergooi Blaricum, na verhuizing van het ziekenhuis, terug te geven aan de natuur tenminste een eerlijke kans. Of maak er een villawijk van. Die smeekbede werd dinsdag door drie omwonenden op tafel gelegd bij leden van de Blaricumse gemeenteraad, die zich in een Rondetafelgesprek bogen over de ontwikkelingsvarianten voor het terrein.

De insprekers denken dat benodigde geld gevonden kan worden bij fondsen. Burgemeester en wethouders verwachten daar weinig van. Zij hebben de variant als ’onrealistisch’ naar de prullenmand verwezen.

Om te kunnen blijven voortbestaan concentreert het ziekenhuis zijn activiteiten in Hilversum. Die verhuizing wordt financieel mogelijk gemaakt door verkoop van het ziekenhuisterrein in Blaricum. Voor een toekomstige koper is het belangrijk om te weten wat er straks wel en niet kan op het terrein en daarom werkt Blaricum nu aan de randvoorwaarden.

Uit drie ontwikkelde varianten kiest het Blaricumse college voor transformatie van het huidige pand tot een multifunctioneel gebouw met ruimte voor wonen, werken, ontmoeten en horeca. Een medisch centrum en een ambulancepost moeten deel uitmaken van de plannen.

Hoewel de raadsleden de uitwerking van de gekozen variant wel erg summier en weinig onderbouwd vonden, lijken zij de denkrichting van het college in meerderheid wel te steunen. Als zij later deze maand instemmen met het collegevoorstel, wordt dat het uitgangspunt bij het opstellen van randvoorwaarden.

De drie omwonenden zien de voorkeursvariant echter helemaal niet zitten. Zij vrezen voor aantasting van hun woongenot, overlast van geparkeerde auto’s en waardevermindering van hun woningen. De gemeente wordt verweten dat zij in strijd met haar eigen strategische visie handelt door de bestemming van het ziekenhuisterrein te wijzigen.

Sociale woningbouw (ook voor dit plan geldt de norm van een derde sociale woningbouw, een derde middensegment en een derde duur) zou volgens die visie alleen mogen plaatsvinden in het noordelijk deel van het dorp. Bovendien overlapt het plan teveel met projecten in de omgeving (Crailo, Trappenberg).

Burgemeester De Zwart wees erop dat de strategische visie iedere tien jaar bijstelling behoeft. „Sinds de laatste bijstelling is er veel veranderd. Zo was destijds niet te voorzien dat het ziekenhuis zou verhuizen.” Zij ontkende een zekere overlapping met Crailo niet, maar daarvoor lijkt ruimte.

Wethouder Boersen hield de insprekers voor dat de gemeente verantwoordelijk is voor de hele Blaricumse samenleving, waarin mensen zitten te springen om betaalbare woningen, terwijl er in regionaal verband behoefte is aan bedrijfsruimte om te voorkomen dat er werkgelegenheid uit het Gooi verloren gaat.

„Op het Tergooi-terrein is voldoende parkeergeergelegenheid. En als er in de buurt wordt geparkeerd, kunnen wij dat niet verbieden. Dat gebeurt immers overal. Ook voor mijn huis”

De insprekers gingen niet met helemaal lege handen naar huis. Zij kregen de toezegging dat er nog een overleg met de hele buurt zal plaatsvinden. Voor die tijd heeft de raad dan al wel een denkrichting bepaald.