Gooise Meren koopt verantwoordelijkheid voor vervuild grondwater af; beheer nu bij provincie

Gooise Meren

Vier locaties in Bussum en Naarden met verontreinigd grondwater vallen nu onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de provincie. Noord-Holland en Gooise Meren hebben daarover een deal gesloten.

Het gaat om de locaties Olmenlaan en Brinklaan in Bussum en de Jan ter Gouwweg en de Koningin Wilhelminalaan in Naarden. Gooise Meren betaalt voor het overdragen van de verantwoordelijkheid een afkoopsom van bijna drie ton. De provincie draagt zelf bijna twee ton bij, omdat de gemeente niet volledig aansprakelijk is voor de vervuiling. De verontreinigingen komen van industriële activiteiten uit het verleden.

Zo stond op de plek van de huidige speeltuin aan de Jan ter Gouwweg vroeger de Chemicafabriek. De grond is in een eerdere fase al wel gesaneerd, maar nu Gooise Meren het terrein wil herontwikkelen voor woningbouw, moeten er afspraken worden gemaakt over de dieper gelegen en nog aanwezige grondwaterverontreiniging. In de overeenkomst zijn meteen ook de andere drie plekken meegenomen.

Saneren

Het is niet zo dat de provincie de verontreinigingen ook per se gaat saneren. De vier locaties worden opgenomen in het gebiedsplan grondwaterbeheer in het Gooi. Deze gebieden worden door de provincie gemonitord. Pas als de verontreiniging zich buiten het huidige gebied gaat verspreiden of kwetsbare gebieden bedreigt, worden aanvullende maatregelen genomen. Die maatregelen worden dan betaald uit de totale afkoopsom van bijna vijf ton.

Volgens de provincie zitten de verontreinigingen zo diep dat omwonenden of spelende kinderen geen risico’s lopen. Het kan wel zijn dat de provincie op een of meerdere van deze vier plekken monitoringsbuizen moet plaatsen. Als dat zo is, worden omwonenden van tevoren geïnformeerd.

Het laatste nieuws