Verkeer centrum Hilversum in, verkeer centrum uit of helemaal dicht voor auto’s: besluit over Kleine Spoorbomen in december

Verkeer centrum Hilversum in, verkeer centrum uit of helemaal dicht voor auto’s: besluit over Kleine Spoorbomen in december
De Kleine Spoorbomen.
© archieffoo STUDIO KASTERMANS /DANIELLE VAN coevorden
Hilversum

De Hilversumse gemeenteraad besluit in december over de herinrichting van de Kleine Spoorbomen.

Burgemeester en wethouders streven naar éénrichtingsverkeer centrum uit (variant KL26) op de spoorwegovergang tussen Koninginneweg en Noorderweg, met als achter-de-hand-optie éénrichtingsverkeer centrum in (variant KL28).

De door de gemeente ingestelde klankbordgroep met omwonenden pleit echter voor het compleet afsluiten van de spoorwegovergang voor autoverkeer (variant KL29).

Alle drie de varianten worden dit najaar door Hilversum en Prorail onderzocht.

Het laatste nieuws