Soest boekt 120.000 euro als oninbaar af

Soest boekt 120.000 euro als oninbaar af
Soest

€ 119.711,76. Dat is het bedrag dat de gemeente Soest als niet te innen vorderingen afboekt. Bijna 120.000 euro aan niet betaalde belastingen sinds 2012.

Plus een privaatrechtelijke rekening van 100 euro die niet te innen bleek. Met de afschrijving van die bedragen is de boekhouding weer op orde. De voornaamste redenen: mensen zijn vertrokken zonder dat bekend is waarheen met achterlating van een belastingschuld; inwoners met een belastingschuld zijn overleden en er zijn geen erfgenamen bekend of erfgenamen hebben de erfenis verworpen; faillissementen; schuldsaneringtrajecten die zijn afgerond zonder dat alle schuld is verhaald; de ’kale kippen’: mensen die wel een belastingschuld hebben, maar zo weinig bezit hebben dat er niets te halen valt; en tot slot als de kosten om de schuld te innen de opbrengst ervan overstijgen.

Hierbij is de gemeente niet lichtvaardig te werk gegaan: er is uitgebreid onderzoek verricht naar de mogelijkheid om de belastingschulden toch te innen. Onder meer bij de Kamer van Koophandel en bij de belastingdeurwaarder.

Het laatste nieuws