Silverdome-plan ’positief ontvangen’: 53 appartementen op plek voormalige disco in Huizen

Silverdome-plan ’positief ontvangen’: 53 appartementen op plek voormalige disco in Huizen
Het appartementencomplex bestaat uit drie blokken. Op de voorgrond de Bestevaer, rechts de IJsbaan.
© Illustratie: VKZ BV
Huizen

Het plan voor bouw van 53 appartementen op de plek van de al jaren leegstaande discotheek Silverdome is bij omwonenden goed gevallen, meldt eigenaar Giovanni van Eijl.

Van Eijl baseert zich daarbij op de informatiebijeenkomst die afgelopen week, in samenspraak met de gemeente, is gehouden in de Haven van Huizen. Die was bedoeld voor ’omwonenden en voor omliggende (sport)verenigingen en partijen’. Namens de plannenmakers was - naast Van Eijl zelf - de architect en de projectleider present.

,,Er waren veel mensen uit de buurt, een vertegenwoordiger van de voetbalclub (S.V. Huizen, red.) en een vijftal raadsleden.” De aanwezigen kwamen met diverse opmerkingen en vragen. ,,De algemene indruk was positief”, concludeert Van Eijl.

Silverdome-plan ’positief ontvangen’: 53 appartementen op plek voormalige disco in Huizen

Tegen de vlakte

Nadat de procedures met zijn gelopen kan de voormalige discotheek tussen de rotonde Bestevaer/IJsselmeerstraat en het sportpark Bestevaer tegen de vlakte. Op die plek verrijst vervolgens een (gasloos) complex met 24 sociale huurwoningen voor jongeren en 29 huurappartementen in de vrije sector.

Het plan behelst de bouw van drie blokken. Het deel met appartementen voor jongeren wordt zes lagen hoog en komt iets van de Bestevaer af te staan. De twee blokken met vrijesectorwoningen (vier lagen) staan wat meer richting de IJsbaan gepland, bij het begin van de IJsselmeerstraat. De appartementen variëren in omvang van 63 tot 80 m2.

Parkeren gebeurt half ondergronds en op een parkeerdek. De gemeente is soepel met de parkeernorm voor dit bouwproject.

Draagvlak

Voorwaarde voor de medewerking van de gemeente is wel dat Van Eijl draagvlak in de omgeving moet verwerven. Het college bedoelt daarmee de naburige (sport)clubs, Lidl, en de bewoners van de Havenmeester en de kop Oude Haven 1e fase.