Premium

Stijging aantal meldingen van verward gedrag bij de politie

Stijging aantal meldingen van verward gedrag bij de politie

Het aantal registraties waarbij personen met verward gedrag waren betrokken nam in de eerste helft van 2019 opnieuw toe. Dat blijkt uit halfjaarlijkse cijfers van de politie.

De politie kreeg in de eerste helft van 2019 47.632 meldingen, dat is 8 procent meer dan in de eerste helft van 2018 (44.153). Hiermee lijkt de stijging van het aantal ’incidenten’ met personen met verward gedrag van de afgelopen jaren door te zetten, meldt de politie.

Gezamenlijke inzet

In 2014 waren er 59.594 zogeheten E33-registraties, ruim 30.000 minder dan in 2018 (90.605). „We moeten dit probleem echt met elkaar oplossen”, reageerde portefeuillehouder Zorg & Veiligheid Anja Schouten van de politie eerder. „Er is gezamenlijke inzet van alle partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau noodzakelijk om dit soort incidenten, waar vaak heel verdrietige en kwetsbare verhalen achter schuil gaan, terug te brengen.”

Volgens de politie kan ’passend vervoer, goede zorg en ondersteuning veel leed voor de persoon zelf en de omgeving voorkomen’. De zorg voor mensen met verward gedrag is veelal geen politietaak. Schouten: „Partners en de samenleving kunnen 24/7 op de politie blijven rekenen als sprake is van strafbare feiten, openbare orde problematiek, gevaar of dreiging. Vaak zijn zorgpartners in staat om de situatie te normaliseren. In geval van agressie, kan de politie zo nodig mee ter bescherming van hulpverleners.”

Lees ook: Karlijn Roex heeft label ’verward persoon’: ’Paniekaanvallen horen bij mij. Ik wil kunnen zijn wie ik ben’

Meerdere incidenten

Het aantal (unieke) verwarde personen dat betrokken is bij deze incidenten, wordt niet als zodanig geregistreerd. Volgens de politie kan het zijn dat een persoon bij meerdere incidenten betrokken is.

Ook kunnen bij een E33-registratie meerdere personen zijn betrokken. In 60 tot 70 procent van de gevallen gaat het om mensen die de politie maar één keer ziet, 13.000 mensen komen twee keer met de politie in aanraking als ’E33-melding’ en 5.700 mensen zien de politie regelmatig terug.

Dat is volgens de politie een groep waar vaak veel meer problemen spelen, zoals schulden, huisvesting en verslaving. ,,Daar helpen enkelvoudige oplossingen niet en daar moeten we als hulpverlening intensief, gecoördineerd en gecommitteerd op samenwerken.”