Premium

Lage snelheid op A27 is ook goed voor doorstroming op A1; simpele aanpak flessenhals wordt voorgelegd aan minister

Lage snelheid op A27 is ook goed voor doorstroming op A1; simpele aanpak flessenhals wordt voorgelegd aan minister
Verlaging van de maximum snelheid kan de doorstroming op de A27 verbeteren.
© Studio Kastermans/Leon Dakkus
Blaricum

Het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 km per uur en verbetering van afrit 34 naar Eemnes zijn twee eenvoudig te nemen maatregelen die de doorstroming op de A27, maar ook die op de A1, snel kunnen verbeteren.

Die denkrichting wil de Regio Gooi en Vechtstreek inbrengen in het onderzoek naar verbetering van de bereikbaarheid van de hoofdstad, zodat het meegenomen kan worden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mirt) van het rijk. Over die Mirt-plannen overleggen de verschillende overheden binnenkort weer met de minister.

Dat meldde wethouder Liesbeth Boersen deze week tijdens een Rondetafelgesprek aan de Blaricumse raadsleden.

De ad-hoc maatregelen om de doorstroming op de A27 te verbeteren, zouden ook een instant-oplossing beteken voor een ander probleem: die van de overlast die de rijksweg veroorzaakt voor aanwonenden. Die voeren daar al een jaar lang actie tegen. In dat verband spreekt de wethouder van ’een godsgeschenk’.

De capaciteit van de A27 tussen de knooppunten Eemnes en Almere is te laag. Hierdoor ontstaan in de ochtendspits files richting de A1, waar het verkeer dan ook vast staat. En in de avondspits gebeurt dat de andere kant op ter hoogte van de afslag Eemnes. Verbreding van deze flessenhals met twee extra rijstroken zou al die problemen grotendeels kunnen oplossen, maar dat is op korte termijn niet te verwachten.

Andere maatregelen

Daarom is in regionaal verband gezocht naar andere maatregelen. Verlaging van de snelheid is daarvan de simpelste en goedkoopste. Ook een aanpassing van de afslag naar Eemnes, waar het verkeer onderaan de afrit stagneert en sprake is van veel in- en uitvoegend verkeer, kan zorgen voor verbetering. Daarnaast kunnen de aanleg van een fietssnelweg en een betere busverbinding Almere-Utrecht soelaas brengen.

Volgens Boersen worden deze mogelijkheden nu verder uitgewerkt. Zij zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Teking in het overleg met de minister de Gooise belangen goed zal behartigen.

Net binnen