Forse stijging aangifte winkeldiefstallen, wapenhandel/bezit en auto-inbraken in Huizen

Onderzoek in en rond een door inbrekers gebruikte auto in Huizen.
© Archieffoto Caspar Huurdeman
Huizen

Het aantal aangiften van wapenhandel en/of wapenbezit, winkeldiefstal, auto-inbraken en diefstallen van brom/snorfietsen en fietsen is in het afgelopen jaar in Huizen fors toegenomen.

Dit blijkt uit de actuele veiligheidscijfers die nieuwe burgemeester Niek Meijer aan de raad heeft gestuurd. Het gaat om aangiften van de belangrijkste delicten en meldingen van overlast. En dat dan over de periode januari tot en met september, vergeleken met dezelfde periode in 2018 én met de cijfers voor de hele regio.

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven is in Huizen, net als in de regio Gooi en Vechtstreek, met vijf procent gestegen. Bij sommige delicten zijn er echter grote verschillen, constateert Meijer. Opvallend is onder meer het aantal aangiften van wapenhandel en/of wapenbezit. Dat is gestegen van twee naar zes. Een stijging van maar liefst tweehonderd procent.

Winkeldiefstallen

Nummer twee op de lijst met grootste stijgers: winkeldiefstallen. Vorig jaar waren dat er nog 51, dit jaar zijn dat er al 90 (+76 procent). ,,Een verklaring is dat een paar grote supermarkten in Huizen dit jaar gericht inzetten op het aanpakken van winkeldiefstallen”, licht de burgemeester toe. ,,Dit juich ik van harte toe.”

Auto-inbraken

In de afgelopen negen maanden is er bij de politie ook beduidend vaker aangifte gedaan van inbraak in een auto (van 78 naar 108 gevallen). Voor die eerste stijging heeft Meijer geen sluitende verklaring. ,,Er zijn wel een aantal hotspots in beeld. Al onze aangrenzende gemeenten hebben net als Huizen te maken gehad met een forse absolute stijging van dit delict. Alleen in Hilversum was sprake van een kleine daling.”

Laptops

Bij een groot deel van de auto-inbraken in Huizen hadden de eigenaren waardevolle spullen (zoals i-pads en laptops) in de auto achtergelaten. ,,In de omliggende gemeenten is er vaker sprake van auto-inbraken waarbij auto-onderdelen worden gedemonteerd en gestolen zoals airbags en dashboards.” Gemeente en politie spannen zich samen in om inbraken tegen te gaan, onder meer met meer preventieve acties rondom de hotspots en gerichte opsporingsactiviteiten.

Fietsendiefstal

Er is ook veel vaker aangifte gedaan van gestolen brom/snorfietsen en fiets (van 55 naar 76). Die worden vooral ontvreemd in het centrum, bij zwembad Sijsjesberg, rondom het busstation en beide scholen van voortgezet onderwijs. De burgemeester heeft geen verklaring voor de grote toename (38%) in Huizen tegenover de lichte regionale stijging (3%). ,,Ter preventie zal binnenkort op social media aandacht worden besteed aan het onderwerp fietsendiefstal. Ook is er allerlei voorlichtingsmateriaal beschikbaar waarmee andere preventieve acties uitgevoerd gaan worden. Hierbij zullen de scholen benaderd worden. Dit wordt vanaf januari opgepakt.”

Online fraude

Ook het aantal aangiften van online fraude is gestegen (19%). Oorzaak: de enorme groei van internet-aankopen. Deze fraude betreft vooral uit het niet leveren van goederen waarvoor al wel betaald is.

Woninginbraken

Bij de ’dalers’ valt onder meer de afname van het aantal inbraken - zowel pogingen als geslaagde acties - in woningen op (-14%). In het aantal woninginbraken zit in Huizen al vier jaar een dalende lijn. Het aantal aangifte van vernielingen is ook gedaald, met maar liefst 27 procent.

Jongerenoverlast

Minder goed nieuws is er over overlast van jongeren. Het aantal meldingen steeg van 189 naar 211. ,,Het betreft vooral een aantal plekken aan het water waar met mooi weer jongeren hangen en chillen”, meldt Meijer. ,,Deze plekken zijn goed in beeld bij onder anderen de jeugdboa’s en politie. Bewoners worden ook gestimuleerd te melden als er overlast wordt ervaren. De overlast is echter nog onvoldoende teruggedrongen. Daarom wordt voorafgaand aan het komende zomerseizoen nader overlegd met de bewoners over aanvullende maatregelen.”

Verward gedrag

Het aantal meldingen over personen met verward gedrag is, ten slotte, dit jaar fors toegenomen (van 105 naar 197, oftewel 87 procent). In de regio Gooi en Vechtstreek (33%), het politiedistrict Midden-Nederland en heel Nederland is er ook een toename te zien, maar die is een stuk minder fors dan in Huizen. Meijer verwijst naar de toelichting die de politie in september heeft gegeven. Verder benadrukt hij, dat het aantal meldingen op zich niets zegt over het aantal verwarde personen. ,,Er kunnen meerdere meldingen betrekking hebben op een en dezelfde persoon.”

Net binnen