Premium

Comité Behoud Leefbaar Hogewey in Weesp is het spoor bijster, komt plan De Weesperschool nog in de gemeenteraad aan de orde of niet?

Comité Behoud Leefbaar Hogewey in Weesp is het spoor bijster, komt plan De Weesperschool nog in de gemeenteraad aan de orde of niet?
Leden van het comité BLH in februari op het grasveld waarop een flatblok zou verrijzen.
© Archieffoto Studio Kastermans
Weesp

Het comité Behoud Leefbaar Hogewey (BLH) in Weesp, dat strijdt tegen de verdwijning van het plantsoen aan de Sinnigvelderstraat heeft ,,eigenlijk geen idee of de gemeenteraad zich gaat houden aan de eisen voor groen in de wijk.” Dat schrijft het comité in een brief aan de politieke partijen in de gemeenteraad.

Het plan is in oktober weliswaar aan de in de raadscommissie SOB aan de gemeenteraad gepresenteerd, vertelt Roland Rakers namens het comité ,,maar of het nog in de gemeenteraad komt weten we niet.”

Het stoort de omwonenden van het beoogde flat op de plek van het plantsoen dat er voortdurend gesproken wordt over ’de kaders’. Dat zijn de eisen waaraan het plan op ruimtelijk gebied moet voldoen. Zo zou er volgens de kaders die de gemeenteraad heeft opgesteld voldoende (’robuust’) groen over moeten blijven. Maar met een flat op het ’laatste grasveld in de wijk’ wordt dat lastig, aldus de buurt.

Bewijzen

Het steekt de omwonenden ook dat wethouder John Vos daarentegen steeds beaamt dat het plan aan de kaders voldoet. ,,Wij van het comité BLH kunnen bewijzen dat de kaders niet worden gevolgd”, schrijft de buurt aan de gemeenteraad.

Het bouwplan behelsde eerst alleen woningen voor jongeren op het terrein van de voormalige Jan Woudsmaschool en werd daarom door de gemeente De Weesperschool gedoopt. In werkelijkheid ,,is er een groter oppervlak gekozen zodat er geschoven kon worden met groen en bebouwing. Het was de bedoeling dat er meer lucht in het plan werd gecreëerd en niet om dit grotere oppervlak vol te plempen met bebouwing”, vervolgt het comité.

Opofferen

De gemeenteraad heeft verder als kader gesteld dat er ’zorgvuldig moet worden omgesprongen met het groen’. De buurt wijst er in de brief nogmaals op dat het grasveld met bomen aan de Sinnigvelderstraat wordt opgeofferd aan een appartementenblok. ,,De gepresenteerde oplossing van klimplantjes langs pergola’s en groen doorlatende tegels zijn leuk bedacht, maar is voor een weldenkend mens geen invulling van de kaders die over het groen zijn gesteld. Kinderen kunnen hier niet op spelen.”

Hierbij aanhakend wijst het comité erop dat de wethouder die groenbeleid in zijn portefeuille heeft in een podcast van het WeesperNieuws heeft geopperd dat de ’kwaliteitsimpuls voor het groen’ in de wijk Hogewey niet per se in die wijk hoeft plaats te vinden. ,,Oftwel onze buurt raakt haar groen kwijt en een andere buurt profiteert ervan? Duidelijk mag zijn dat dit wereklijk te gek voor woorden is.”

Dinsdagavond 3 december spreekte het comité in bij de commissie SOB.

Net binnen