Betaalde functie geen beletsel voor Huizer Insigne; aanvragen voortaan acht weken voor gewenste uitreikdatum

Vorige maand werden twee Huizer Insignes uitgereikt, waarvan een - door burgemeester Niek Meijer - aan Ingrid Helmus-Schaap.
© Archieffoto Studio Kastermans/Ben den Ouden
Huizen

Een Huizer Insigne is niet alleen weggelegd voor mensen die zich onbetaald hebben ingezet. Een aanvraag indienen moet voortaan wel ruim van te voren.

Op verzoek van het college heeft een ambtenaar de gang van zaken rond de toekennning van deze gemeentelijke waardering op een rij gezet. Aanleiding vormde het intrekken van een verzoek om een Huizer Insigne. Dat verzoek was op 31 oktober ingediend en maar kort daarop weer ingetrokken. Het college besloot daarop dat voorstellen voortaan altijd op de eigen behandelagenda moesten komen. En dat er gekeken moest worden naar de criteria en de termijn voor aanvragen.

Tastbare waardering

Met een Huizer Insigne spreekt het college een ’tastbare waardering’ uit voor bijzondere verdiensten of prestaties van inwoners van Huizen, of niet-inwoners die iets bijzonders hebben gedaan voor de Huizer samenleving.

Koninklijke onderscheiding

In de in 2008 opgestelde regels is opgenomen dat wanneer een bijzondere verdienste of prestatie in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding, dit altijd de voorkeur verdient boven de toekenning van een Huizer Insigne.

’De huidige regeling sluit de toekenning van een Huizer Insigne uit, wanneer voor dezelfde verdienste of prestatie reeds een KO is toegekend’, constateert het college. ’Dit kan vooral worden gezien als een gebrek aan meerwaarde van een Huizer Insigne in die situatie.’

Wendy van Noppen krijgt een Huizer Insigne uit handen van locoburgemeester Roland Boom.
© Archieffoto: Studio Kastermans/Ben den Ouden

Criteria

Er zijn drie criteria, op grond waarvan een Huizer Insigne kan worden toegekend. Een bijzondere verdienste of prestatie van één of meerdere personen, instellingen, stichtingen of verenigingen verricht voor de gemeente en/of de lokale gemeenschap. Het gaat daarbij met name om verdiensten op sociaal maatschappelijk of charitatief gebied, waarbij specifiek lokaal maatschappelijk belang aan de orde is, die een waardering van het college verdient.

Maatschappelijk belang

Ten tweede een sociaal-maatschappelijk belang voor de Huizer samenleving die op vrijwillige basis, dus onbetaalde inzet voor de samenleving, die langdurig en intensief wordt gedaan. Behalve een langdurige en intensieve inzet kan ook de bijzondere aard van de inzet of een behaald resultaat aanleiding zijn voor toekenning van een Huizer Insigne. Daarbij wordt gedacht aan een prestatie op sportief, cultureel, wetenschappelijk of economisch gebied. Zo’n prestatie moet Huizen ’op de kaart zetten’, iets waar Huizen en het gemeentebestuur trots op zijn.

Betaalde inzet

Met name uit dit derde criterium blijkt, dat ’betaalde inzet’ niet is uitgesloten. ’Het zwaartepunt ligt namelijk bij de prestatie en niet bij de bijdrage aan de samenleving van Huizen. Er is geen aanleiding de criteria aan te scherpen op het onderwerp onbetaalde functies.’

Termijn

Wat de termijn voor indiening betreft worden de regels wel aangescherpt. Want: ’Hoe korter de termijn, hoe lastiger het is de gewenste uitreikdatum in een agenda van een bestuurder te reserveren’. Omdat het college voortaan alle voorstellen op de behandelagenda wil hebben, moet Huizer Insignes voortaan minimaal acht weken voor de gewenste uitreikdatum worden aangevraagd.

Het uitreiken gebeurt door de burgemeester, ’of indien het college daartoe besluit door een wethouder onder wiens portefeuille de verdienste of prestatie valt’.