CDA Huizen bezorgd over toename zorgfraude: hoe zit het in de regio?

Beeld uit de Nieuwsuur-uitzending over zorgfraude van 2 januari.
Huizen

Neemt de zorgfraude in de regio toe? Hoe worden zorgbedrijven gecontroleerd en tot welke resultaten heeft dat geleid?

Het CDA Huizen heeft bij monde van fractievoorzitter Rutger Rebel en aantal vragen aan het college gesteld. Directe aanleiding vormt de uitzending van Nieuwsuur op 2 januari over zorgfraude.

Verrijken

Bij de behandeling van de voorjaarsnota op 4 juli vroeg de CDA-fractie al aandacht voor fraude met zorgbudgetten. ,,De wethouder heeft op deze zorgen aangegeven: ’aandacht voor de financiën bij aanbieders om te voorkomen dat privépersonen zich verrijken, wordt zeker meegenomen’,” aldus Rebel.

Toegenomen

Het CDA wijst erop dat het aantal berichten over zorgfraude de afgelopen maanden niet is afgenomen maar juist is toegenomen. ,,In de uitzending van Nieuwsuur van 2 januari wordt het probleem door OM en de zorgverzekeraar DSW nog eens bevestigd. Het OM stelt zelfs dat het momenteel dweilen met de kraan open is.”

Regionale cijfers

Vandaar de vragen van de christendemocraten, die allereerst willen weten of het college bekend is met de Nieuwsuur-uitzending. En of de conclusie van Nieuwsuur deelt dat de fraude eerder toe- dan afneemt. Het CDA vraagt verder naar regionale cijfers. En: ,,Kunt u aangeven op welke wijze er controle wordt uitgevoerd op zorgbedrijven in de regio zoals u in uw reactie op 4 juli heeft aangegeven en tot welke resultaten dit heeft geleid?”

Nieuwsuur

De controle op frauderende zorgbureaus faalt, luidde de conclusie van Nieuwsuur. ’Er zijn veel meer fraudeurs dan het Openbaar Ministerie aankan en het wordt nieuwe fraudeurs veel te makkelijk gemaakt. OM en zorgverzekeraars schatten dat jaarlijks honderden miljoenen euro's in de zakken van fraudeurs verdwijnen.’

In de uitzending luidde het Openbaar Ministerie de noodklok. ’De kraan staat open. Dat is het probleem dat we zien. En wij pakken de zaken op die we kunnen, en daar speelt het strafrecht ook zeker een rol, maar wij kunnen het niet oplossen zolang die kraan open blijft staan’, aldus officier van justitie Laurien van Haeringen. Ook zorgverzekeraar DSW ziet het probleem alleen maar groter worden.

Net binnen