CDA Hilversum vraagt zich af: Weten we nou al eens of Hilversumse bouwprojecten worden vertraagd vanwege stikstof?

Kunnen we nou wel of niet bouwen, dat wil het Hilversumse CDA nu wel eens weten.
© archief
Hilversum

CDA Hilversum wil een update van burgemeester en wethouders over de gevolgen van de stikstofcrisis voor lokale bouwprojecten.

Inmiddels drie maanden geleden meldde het Hilversumse college aan de gemeenteraad dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor Hilversumse bouwprojecten nog niet duidelijk waren. ’Inmiddels zijn er drie maanden verstreken en heeft het kabinet ook een aantal (nood)maatregelen aangekondigd die als doel hebben dat de ontwikkeling van projecten door kan blijven gaan’, merkt het CDA op. Met andere woorden: Is er al wat nieuws te melden?

Het CDA wil via ingediende schriftelijke vragen duidelijk krijgen of bouwprojecten als Monnikenberg, Spoorzone en Philipsterrein vertraging oplopen, en zo ja, wat daar dan het effect van is op bijvoorbeeld de grondexploitatie. Het CDA stelt bovendien voor om een maandelijkse ’stikstof-update’ op de gemeentelijke website te plaatsen, 'zodat inwoners aangesloten blijven bij de ontwikkelingen’.