Premium

Gemeenten moeten meer betalen aan Veiligheidsregio Utrecht

Eemnes

De gemeenten in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) moeten voor dat samenwerkingsverband volgend jaar meer geld neertellen dan voor dit jaar is begroot. Dat blijkt uit de Kadernota 2021 van de VRU. In het verspreidingsgebied van De Gooi- en Eemlander gaat het om de gemeenten Eemnes, Bunschoten, Baarn, De Bilt, Soest en Stichtse Vecht.

Ten opzichte van de begroting 2020 denkt het VRU-bestuur volgend jaar vier miljoen euro meer kwijt te zijn aan blijvende kosten van de zogeheten basistaken. Daarnaast rekent het bestuur op 1,7 miljoen aan eenmalige extra kosten.

Net binnen