Premium

’Bebouwing van buurtschap Crailo is geen probleem voor natuurbrug Laarderhoogt’

’Bebouwing van buurtschap Crailo is geen probleem voor natuurbrug Laarderhoogt’
De dun ingetekende cirkel in het midden geeft een afstand van 150 meter aan. Dichter bij de ’aanloop’ tot de natuurbrug moeten menselijke activiteiten niet komen.
© Illustratie GEM Crailo
Hilversum

De ontwikkeling van de buurtschap Crailo, waar 590 woningen komen en 3,4 hectare ruimte voor bedrijven, vormt geen probleem voor de dieren die gebruik maken van de natuurbrug Laarderhoogt over snelweg A1.

Dat is, kort samengevat, de boodschap van GEM Crailo, de BV die Crailo namens de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren ontwikkelt en gaat exploiteren. GEM Crailo geeft uitleg in een memo dat burgemeester en wethouders van Hilversum hebben doorgestuurd naar hun eigen gemeenteraad. Wethouder Arno Scheepers beloofde op 12 februari aan een raadscommissie nadere tekst en uitleg. Bij de raadsstukken voor de gemeenteraden van Gooise Meren en Laren is het memo niet te vinden.

4 maart besluit

De drie raden moeten zich op 4 maart uitspreken over de ’stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten Crailo’. Ze doen dat dus tegelijk, maar wel ieder in de eigen raadzaal. Ook wordt de raden dan gevraagd - zoals gebruikelijk in dit soort gevallen - de geheimhouding te bekrachtigen van bijbehorende financiële stukken, zoals de grondexploitatie en een risico-analyse.

In 2017 maakte de Wageningse wetenschapper Edgar van der Grift het rapport ’Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid’. De opdrachtgever was de provincie Noord-Holland, destijds nog eigenaar van de grond op Crailo. In zijn rapport formuleerde Van der Grift een ’programma van eisen’ waaraan woningbouw op Crailo moet voldoen om geen schade toe te brengen aan (de dieren op) het ecoduct Laarderhoogt.

Bufferzone

GEM Crailo meldt dat bij de plannenmakerij ’afstemming is gezocht’ met zowel wetenschapper Van der Grift als natuurbeheerder Goois Natuurreservaat (GNR). Uit enkele bijgevoegde kaarten blijkt dat rond de ’toeloop’ naar de natuurbrug aan de Crailo-kant van de snelweg een bufferzone van 150 meter onbebouwd moet blijven. Tijdens een overleg met GEM Crailo in oktober vorig jaar had GNR noch Van der Grift iets op te merken over het respecteren van die bufferzone, schrijft GEM Crailo.

Lees ook: ’Goed voor ons en voor de planeet’: Initiatiefgroep wil vijftien kleine, milieuvriendelijke woningen bouwen in buurtschap Crailo

Verder verzekert GEM dat ’het van belang is’ dat de te realiseren bedrijfspanden en woningen ’geen verstoringen kunnen opleveren voor de natuur die van de natuurverbinding gebruik maakt’. De ontwikkelaar merkt op dat het erom gaat de natuur ’voldoende’ af te schermen van licht en geluid en/of te zorgen dat licht en geluid niet of maar beperkt worden geproduceerd.

In een korte passage over de zogenoemde ecowal, die ten dele wordt bedekt met zonnepanelen, lijkt GEM Crailo te bedoelen dat ook die wal geen probleem vormt voor de natuurbrug. De wal zorgt juist ’qua biodiversiteit voor meerwaarde’. Over de inrichting van de wal vindt nadere afstemming plaats met het GNR, aldus de ontwikkelaar.

Aandachtspunt

Ook bij alle verdere plannenmakerij worden het GNR en wetenschapper Van der Grift betrokken, aldus het memo. GEM Crailo besluit met de verzekering: ,,Kortom, een goede inpassing van de plannen voor Crailo i.r.t. (in relatie tot, red.) de naastgelegen natuurverbinding met natuurbrug is steeds een belangrijk aandachtspunt tijdens de planvorming.’’

Net binnen