Premium

Mark Rutten pleit voor snellere aanpak van Gooise jongeren met problemen; ’Als ik 100 kamers zou hebben, zouden die ook vol zitten’

Mark Rutten pleit voor snellere aanpak van Gooise jongeren met problemen; ’Als ik 100 kamers zou hebben, zouden die ook vol zitten’
Mark Rutten in de keuken van de crisisopvang aan de Neuweg.
© foto STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS
Hilversum

De regionale crisisopvang voor jongeren aan de Neuweg in Hilversum van Kwintes is sinds de start, bijna anderhalf jaar geleden, bomvol. De acht kamers zijn een goede start, maar vormen geen structurele oplossing. Projectleider Mark Rutten: „Als ik 100 kamers zou hebben, zouden die ook vol zitten.”

„We zijn begonnen omdat er steeds meer meldingen binnenkwamen van jongeren die op straat sliepen. Van bankje naar bankje”, vertelt Rutten. „De opvang voor dak- en thuislozen is vanaf 18 jaar, dus voor jongeren was er niet zo veel.” Daarom werd dus besloten om een crisisopvang te starten, speciaal voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. „Wij hebben twee takken van sport. De crisisopvang en een ’outreachend’ team. Dat team zorgt ervoor dat jongeren die in beeld komen, thuis kunnen blijven wonen of een andere plek vinden. Dan kunnen wij alvast hulp bieden voordat zij eventueel de crisisopvang bereiken”, legt Rutten uit. Als dat lukt, al is het maar tijdelijk, scheelt dat weer bij de opvang. „Het liefst hebben wij de crisisopvang leeg. Helaas zijn de feiten anders. We hebben 104 meldingen in twaalf maanden tijd”, aldus de projectleider.

Opa

Dat hulp buiten de opvang zelf ook werkt, kan Rutten laten zien aan de hand van een voorbeeld. „We hadden een jongere uit Weesp. Die deed zijn best niet op school, zijn ouders hadden geen overwicht op hem. Wij werden gebeld dat ze hun zoon op straat gingen zetten. In de gesprekken met een teamlid kwam naar voren dat het kind veel ontzag had voor opa. Dat kind is bij hem gaan wonen, daar hebben wij drie maanden lang hulp gegeven. Die heeft de crisisopvang dus niet bereikt.”

Hij legt uit dat het bij crisisopvang zelf vaak zaak is om psychiatrische klachten en verslavingen aan te pakken. Op die manier kunnen jongeren uiteindelijk doorschuiven naar begeleid wonen. „Dat is lastig. Voordat een behandeling voor klachten en verslavingen bij een daarin gespecialiseerde instantie start ben je vaak al weken verder. Bij jongeren krijg je echter maar vaak één goede kans. Die moet je aangrijpen.”

Streetwise

Bij Kwintes pakken ze het daarom grondig aan. Het team bestaat uit - volgens Rutten - ’streetwise’ mensen, die weten hoe het werkt op straat. De eerste vier tot acht weken worden de jongeren goed in de gaten gehouden. „Ze doen zich vaak de eerste tijd beter voor, maar daarna komt de ware aard naar boven. Dan blijkt er veel meer aan de hand te zijn. ’Ik doe één joint voor het slapengaan’, blijkt in de praktijk anders te zijn. En dan kunnen we aan de slag.” Zolang als nodig is kunnen jongeren aan de Neuweg blijven, gemiddeld is dat zo’n drie maanden. Met een veilige basis als duidelijke regels, samen spelletjes doen, afruimdiensten en kookshifts wordt het vertrouwen van de jongeren hersteld.

Mark Rutten pleit voor snellere aanpak van Gooise jongeren met problemen; ’Als ik 100 kamers zou hebben, zouden die ook vol zitten’
Een van de kamers waar jongeren in worden opgevangen.
© foto Kwintes

Toch denkt Rutten niet dat een groter pand de wachtlijst voor de crisisopvang zal helpen te verdwijnen. „Als ik honderd kamers zou hebben, zouden die ook vol zitten. Ik denk dat het probleem daar niet mee opgelost wordt. Problemen moeten eerder in beeld komen en aangepakt worden. In plaats van het aapje van de ene op de andere schouder zetten, oppakken en mee aan de slag gaan.” Hij vervolgt: „Dus nee, een grotere opvang helpt niet. Het zou een stuk makkelijker zijn, we hebben nu acht kamers voor de hele regio. Maar aandacht is belangrijker.”

Scholen

Als voorbeeld geeft Rutten een 14-jarige puber die blowt op straat. Ouders geven het kind huisarrest. Maar volgens de teamleider is dat niet genoeg. Hij ziet dát als het moment om te signaleren dat er mogelijk problemen gaan komen. „Het is niet zo dat dingen bij pubertijd horen en vanzelf weg gaan, zoals vaak wordt gedacht”, aldus Rutten. „Als kinderen twaalf worden gaan ze naar middelbare school en dan is het maar net wat hun netwerk wordt. Vrienden die dokter willen worden, of die al stiekem wat handelen. Het kan allebei. Dan kun je je kind nog zo goed opgevoed hebben, het is dan maar net wat hij er mee doet.”

Volgens Rutten moet het signaleren daarom beginnen op scholen. Daar is het meeste zicht op wat jongeren doen. „Het moet gewoon wat strakker. Jongeren schreeuwen eigenlijk om kaders en duidelijkheid. En als je die niet geeft, dan krijg je verstoring in de relatie en raak je ze kwijt.”