Premium

Gemeente Laren stopt met WMO-vervoer via Latax

Gemeente Laren stopt met WMO-vervoer via Latax
Laren

De gemeente Laren laat het taxivervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voortaan niet meer uitvoeren door het Larense bedrijf Latax. Het contract voor WMO-vervoer met deze onderneming is opgezegd per 31 december 2020.

Dat schrijft wethouder Karin van Hunnik (sociaal domein) aan de gemeenteraad. Als reden voor het opzeggen van het contract met Latax voert ze aan dat de opdracht voor het WMO-vervoer volgens de wet Europees moet worden aanbesteed. De wethouder schrijft dat de gemeente al in 2012 heeft aangekondigd dat het op enig moment zou moeten komen tot aanbesteding. Al sinds 1994 maakt Laren gebruik van de diensten van Latax.

Waardering

Van Hunnik meldt dat de gemeente het contract op 17 februari heeft opgezegd. Ze schrijft dat daarbij ’nadrukkelijk waardering (is) uitgesproken’ voor de diensten van het Larense taxibedrijf en dat de gemeente het contract ’om formele redenen helaas toch moet opzeggen’.

Gevraagd naar een reactie noemt Latax-directeur Sebastiaan Rigter het ’niet leuk’ dat de gemeente het WMO-vervoer bij zijn bedrijf weghaalt. Hij zegt die stap ook niet te begrijpen ’nadat we het zoveel jaren naar volle tevredenheid hebben gedaan’. Verdere vragen wil hij op dit moment niet beantwoorden. Bij Latax werken naast de twee vennoten drie vaste krachten en één oproepkracht.

Regio regelt het zelf

Het aan de dijk zetten van Latax komt precies op het moment dat de Regio Gooi en Vechtstreek (RGV) de plannen rond heeft voor het opzetten van een eigen BV Vervoer. Die moet het doelgroepenvervoer voor acht gemeenten gaan verzorgen. De gemeenten worden eigenaar van deze bv. Het doelgroepenvervoer omvat naast het WMO-vervoer ook leerlingen- en jeugdhulpvervoer en vervoer naar en van de dagbesteding. Volgens de RGV is taxivervoer in eigen beheer zowel goed voor de inwoners die er gebruik van maken als voor de chauffeurs.

Op korte termijn legt de RGV het plan voor een eigen taxidienst voor aan de burgemeesters en wethouders in de regio. Op hun beurt leggen die het - als zijzelf akkoord zijn - voor aan hun gemeenteraden.

Aanbesteden ’risicovol’

Volgens wethouder Van Hunnik heeft Laren nu voor het WMO-vervoer twee mogelijkheden. De eerste: dit vervoer als individuele gemeente aanbesteden. De andere optie: ook voor het WMO-gedeelte meedoen met de andere gemeenten in een regionale taxidienst. Zelfstandig aanbesteden is volgens het Larense college ’risicovol’ en ’geen goede keuze’. Waarin het risico schuilt, legt Van Hunnik in de brief niet uit.

Net binnen