Premium

De Hilversumse Meent vergrijst; dat zorgt voor bedreigingen, maar ook voor kansen

De Hilversumse Meent vergrijst; dat zorgt voor bedreigingen, maar ook voor kansen
Onthulling van een kunstzinnig, wijkvormig bankje in mei 2011.
© Archieffoto Studio Kastermans
Hilversum

De vergrijzing brengt zowel bedreigingen als kansen met zich mee voor de leefbaarheid in de Hilversumse Meent. Dit blijkt uit een uitgebreid rapport, dat vrijdag (vanaf vier uur ’s middags) wordt gepresenteerd in wijkcentrum De Kruisdam.

Het rapport is het resultaat van een onderzoek door kennisorganisatie Vilans, in opdracht van de bewoners- en wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent. Centrale vraag was: wat is er aan initiatieven, processen en voorzieningen nodig om de wijk voor ouderen én jongere bewoners prettig en leefbaar te houden?

Vergrijsd

Vilans-onderzoekers Lian Stouthard en Barbara de Groen zoomen in op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de wijk. De Hilversumse Meent is vergrijsd: 33 procent is ouder dan 65 jaar, 43 procent ouder dan 55. Verder ontbreekt een woon/zorgcomplex en is de doorstroom naar kleinere (levensloopbestendige) woningen problematisch, aldus de onderzoekers.

Betrokken

De vergrijzing vraagt om aanpassing van het woningenaanbod, wat diversiteit en duurzaamheid vergroot. Daarnaast heeft de vergrijzing volgens de onderzoekers een positief effect op het sociaal kapitaal in de wijk: de bewoners zijn betrokken bij de wijk en hun buurtgenoten. ’Het doorgeven van dit sociaal kapitaal aan de volgende generaties biedt een mooie kans voor de doorontwikkeling van de sociale cohesie.’ Dit ’sociaal kapitaal’ maakt volgens het rapport ook dat er veel voorzieningen en activiteiten door de bewoners van de Meent worden geïnitieerd.

De Hilversumse Meent vergrijst; dat zorgt voor bedreigingen, maar ook voor kansen
Mei 1974: zwanenpaar te water bij de feestelijke ‘opening’ van de groengordel rond de Hilversumse Meent.
© Foto SAGV

Mismatch

Wat bedreigingen betreft signaleren de onderzoekers een ’mismatch’ tussen het woningaanbod en de huidige bevolking. Mensen wonen in woningen die niet geschikt zijn voor hun levensfase, ’wat eenzaamheid en onveilige situaties met zich mee kan brengen’. ’Daarnaast ontstaat door de toenemende ziektelast onder ouderen, in combinatie met het langer thuis wonen, meer druk op zowel de formele als de informele zorg in de wijk.’

Sociale cohesie

Om het mantelzorg- en vrijwilligerspotentieel op peil te houden is het volgens de onderzoekers belangrijk dat de sociale cohesie tussen jong en oud versterkt wordt. Ook komt de verkeersveiligheid in de Meent door de vergrijzing onder druk te staan. ’Ouderen zijn per afgelegde kilometer vaker betrokken bij een verkeersongeval dan andere bevolkingsgroepen.’

Woon-zorgcomplex

Het rapport besluit met een reeks wensen en behoeften. Met stip op één staat het woonprobleem. Er moeten, ter bevordering van de doorstroming, woningen voor senioren worden gebouwd. Woningen die ’bij voorkeur wonen en zorg met elkaar verenigen’. Dit woon-zorgcomplex moet centraal in de wijk komen zodat de bewoners gebruik kunnen (blijven) maken van de voorzieningen in de Kruisdam en het winkelcentrum.

De Hilversumse Meent vergrijst; dat zorgt voor bedreigingen, maar ook voor kansen
Een kerstdiner voor ouderen in De Kruisdam.
© Archieffoto Studio Kastermans

Welkom

Om de sociale cohesie in de wijk te behouden is het belangrijk dat ook de jongere Meentbewoners zich welkom voelen bij de stichting en dat het aanbod van De Kruisdam aansluit op hun wensen. Aan de uitstraling van het wijkcentrum moet wat worden gedaan. ’Het gebouw is helaas niet zo verwelkomend en is alleen open als er ook een activiteit is. Wat meer aandacht voor de entree en vaste openingstijden zou al een verschil kunnen maken.’

Bibliotheek

Andere aanbevelingen van de onderzoekers betreffen een betere bereikbaarheid van de wijk, meer voorzieningen (zoals een bibliotheek met koffiehoek of het serveren van een eenvoudige maaltijd in De Kruisdam), en meer zorgfaciliteiten (een gezondheidscentrum, een tandarts en aanpassingen voor dementerenden).

Net binnen