Premium

Presentatie BOR-gronden levert hoongelach en kritische vragen over verkeersafwikkeling op; ’De BOR wordt een bende vanwege de verkeersellende’

Presentatie BOR-gronden levert hoongelach en kritische vragen over verkeersafwikkeling op; ’De BOR wordt een bende vanwege de verkeersellende’
Mooi Naarden met protestborden bij presentatie BOR-gronden.
© Foto Joyce Huibers
Naarden

’Gooise Meren hou je fatsoen, bouwen op de BOR-gronden niet doen’ en ’De BOR wordt een bende, vanwege de verkeersellende’. Onder meer deze protestborden hielden bewoners van het Componistenkwartier omhoog tijdens en na de politieke avond waarop de verder uitgewerkte kaders voor bebouwing op de BOR-gronden werden gepresenteerd.

Ondanks meerdere vermaningen van de voorzitter waren de afkeurende geluiden en wat hoongelach duidelijk merkbaar vanaf de publieke tribune. De bewoners, verenigd in Mooi Naarden, stapten bijna twee jaar geleden boos uit het participatieproces, omdat de ’belangen van de bewoners er niet mee worden gediend’.

Zo is Mooi Naarden het onder andere niet eens met eerder getrokken conclusies over de woningdichtheid, voorzieningen, fijnstof, verkeersdruk en ontsluitingen in en rond het terrein langs de A1 waar 440 woningen moeten komen.

Rijtijdenonderzoek

Met name de toekomstige verkeersdruk en de ontsluiting van de nieuwe wijk, zijn ook een zorg bij raadsleden zo bleek na de ambtelijke presentatie. Zo vinden meerdere politieke partijen het vreemd dat het rijtijdenonderzoek alleen op de Amersfoortsestraatweg heeft plaatsgevonden en niet op de Huizerstraatweg en de Oud Blaricumerweg waarop straks de ontsluiting van de wijk gaat plaatsvinden. Ook is er in dat onderzoek niet gekeken naar mogelijk sluipverkeer via de vesting, waar vestingbewoners voor vrezen.

Autoluw

Volgens de gemeente is er op de Huizerstraatweg, ook in de toekomst, helemaal geen verkeersprobleem. Daarentegen vormt de Amersfoortsestraatweg, in ieder geval gevoelsmatig bij bewoners, wel een struikelblok. In het kader van het mobiliteitsplan wordt op dit moment bekeken in hoeverre de vesting meer autoluw kan worden. Bovendien komt tachtig procent van de verkeersbewegingen in de vesting volgens wethouder Nico Schimmel van de vestingbewoners zelf. De invloed van buitenaf is dus relatief klein.

Jelmer Kruijt van het Goois Democratisch Platform pleitte ervoor om de toekomstige herinrichting van de Amersfoortsestraatweg mee te nemen bij de ontwikkeling van de BOR-gronden. Schimmel hield dat af. ,,Als we dat tegelijk oppakken ligt heel Naarden plat.”

Geuroverlast

Op vragen over geluidsbelasting in wijken verderop zoals het Rembrandtkwartier, fijnstof, de toereikendheid van voorzieningen zoals scholen en supermarkten en de overlast van geur- en smaakstoffenfabriek Givaudan verliet de gemeente zich op eerdere onderzoeken en quickscans. Alles bevindt zich volgens Gooise Meren vooralsnog binnen de wettelijke normen.

Wel komt er een extra flora en fauna onderzoek. Wordt de geluidswal absorberend zodat ook bewoners aan de andere kant van de A1 geen extra geluidsoverlast ervaren en komt er een fysieke scheiding tussen het toekomstige fietspad van de BOR-gronden naar het Componistenkwartier en het speeltuintje aan de Anton van de Horstlaan.