Premium

Buurt Kleine Drift in Hilversum is niet blij met aanpak van gevaarlijke kruising: ’Wij zijn akkoord? Dat zuigen ze uit hun duim’

Buurt Kleine Drift in Hilversum is niet blij met aanpak van gevaarlijke kruising: ’Wij zijn akkoord? Dat zuigen ze uit hun duim’
Vanaf maandag wordt er gewerkt aan het gevaarlijke kruispunt.
© foto studio kastermans/ben den ouden
Hilversum

De omwonenden van het kruispunt van de Kleine Drift met de Zuiderweg in Hilversum zijn niet blij met de opknapbeurt die maandag begint. Niet alleen omdat ze niet achter de plannen van de gemeente staan, maar ook omdat de gemeente doet alsof dat wel het geval is. „Ze zuigen het gewoon uit hun duim”, stelt Patrick Weening namens de bewonersvereniging Oosterspoorplein.

„Op de website van de gemeente staat dat wij hebben meegewerkt aan de herinrichting van de kruising Kleine Drift, maar dat is pertinent onjuist”, benadrukt Weening. Op de website staat bij de aankondiging van het werk aan de weg: ’De maatregelen zijn tot stand gekomen met bewonersvereniging OSP en Bruisend Hart, in samenspraak met Politie Midden Nederland en de Provincie Noord-Holland.’

Maar volgens Weening zit daar ’geen pennenstreek van de bewoners bij’. ,,De gemeente heeft op 30 juli 2019 een presentatie van die plannen gegeven voor een aantal bewoners, en dat was het. Ze zuigen het gewoon uit hun duim.” Volgens Weening werden op- en aanmerkingen van de bewoners door de gemeente gepareerd. „Soms terecht, soms onbegrijpelijk, maar goed.” In zijn ogen is de gemeente vooral op zoek geweest naar een snelle verbetering, en heeft Hilversum niet gekeken naar de lange termijn.

Hij heeft de gemeente de afgelopen weken naar eigen zeggen meerdere malen met klem verzocht de vermelding van de website te verwijderen. „Dat wordt gewoonweg geweigerd. Ze laten dus bewust een onwaarheid staan. Mogelijk willen ze zich indekken, dat als hun uitvoering toch een flop blijkt ze zich kunnen verschuilen achter het argument dat het samen met OSP en Bruisend Hart tot stand is gekomen. Daarmee willen ze ons waarschijnlijk medeverantwoordelijk maken voor mogelijk falen.”

Buurt Kleine Drift in Hilversum is niet blij met aanpak van gevaarlijke kruising: ’Wij zijn akkoord? Dat zuigen ze uit hun duim’

De bewonersvereniging heeft zelf ook plannen gemaakt. Het idee is om de Noorder- en Zuiderweg met elkaar te verbinden door een weg over het Oosterspoorplein. Op die manier kan het verkeer rijden zoals nu, maar zorgt het wel voor de mogelijkheid om het verkeer op de kruising uit elkaar te trekken. Door paaltjes op de grens van de Kleine Drift met de Zuiderweg te zetten, wordt het volgens de bewoners een stuk veiliger. De gemeente was tegen dat plan, weet Weening. „Maar op deze manier los je in één keer alle gevaarlijke punten op en blijft de doorstroming.”

De gemeente ziet het heel anders. „In overleg met de bewonersvereniging Oosterspoorplein en Bruisend Hart is in juli 2019 inderdaad een presentatie gegeven van de plannen van de gemeente”, weet een woordvoerster. „In dit overleg zijn door de aanwezige bewoners suggesties aangedragen, waaronder de brugverbinding waarover de heer Weening spreekt. Wij hebben aangegeven dat dit, op langere termijn een optie is, maar dat de onveiligheid van de situatie ook om een oplossing op korte termijn vraagt.”

Volgens de woordvoerster hadden de aanwezige bewoners hier begrip voor. Er is daarna meerdere mailen per mail om een reactie van Weening gevraagd. Deze kwam er volgens de woordvoerster echter nooit. „Het spijt ons dat nu de indruk wordt gewekt dat de gemeente met voorbij gaan aan de bewoners in de openbare ruimte aan de slag is gegaan. Wij nemen daar nadrukkelijk afstand van.”

Daarnaast is het volgens wethouder Annette Wolthers zo dat „80 procent van de omwonenden het oneens is met Patrick Weening.”