Streep door eindexamens middelbare scholieren door coronacrisis

Den Haag

De centrale schriftelijke eindexamens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan dit jaar niet door. Ze kunnen na de zomer gewoon naar het mbo, de hogeschool of de universiteit. Het halen van de schoolexamens, die leerlingen ter voorbereiding op de landelijke examens hebben gemaakt, is genoeg voor een diploma, laat onderwijsminister Arie Slob weten.

Verscheidene onderwijsorganisaties riepen de overheid al langer op de examens te schrappen. Die roep werd alleen maar luider sinds het kabinet maandag nog strengere maatregelen nam om de opmars van het coronavirus te stoppen. Na overleg met het onderwijs besloot Slob de eindexamens te schrappen, zodat scholen "meer tijd krijgen om de schoolexamens af te ronden".

Lees ook: Centraal examen definitief vervallen. En nu dan, vragen de scholen in de Noordkop zich nu af, want toetsen op afstand is nog lastig

De examens zijn "nog nooit eerder op deze wijze" geschrapt, zegt Slob. "Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. We vragen momenteel veel aan leraren, en leerlingen willen een goede voorbereiding" op hun examens in "deze tijden van crisis". Het was "niet meer vol te houden".

De centrale schriftelijke examens voor vmbo'ers, havisten en vwo'ers zouden 7 mei beginnen. Vmbo'ers zouden vanaf 30 maart al aan de slag gaan met hun praktijkexamens en digitale examens.

Slob laat aan de scholen over wanneer ze hun laatste schoolexamens inplannen en hoe ze die afnemen. Ze krijgen daarvoor tot begin juni de tijd. Hij roept ze wel op dat "in lijn met de nieuwe maatregelen" zoveel mogelijk op afstand te doen, al mogen ze ook het schoolgebouw blijven gebruiken. Waar nodig mogen scholen onderdelen van het schoolexamen schrappen of aanpassen.

Een leerling die slaagt voor zijn schoolexamen, krijgt een "volwaardig" diploma, onderstreept Slob. Normaliter maakt het schoolexamen de ene, en het landelijke eindexamen de andere helft van het eindcijfer uit. De vervolgopleidingen begrijpen en steunen de maatregelen en ook in het buitenland behoudt het diploma volgens de minister zijn waarde.

Wie zakt voor het schoolexamen, mag herkansen. Daarvoor is de rest van de maand juni ingeruimd. "Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen", meldt de minister.

Het kabinet kondigde maandagavond onder andere een verbod aan op alle bijeenkomsten tot 1 juni, maar benadrukte dat voor scholen een andere regeling zou blijven gelden. Toch stak verwarring en "extra onrust" de kop op, zag ook Slob. Dat is "vervelend", maar er was nu eenmaal tijd nodig om de maatregel goed te regelen. Het verwijt uit de sector dat hij te weinig het voortouw nam, legt hij naast zich neer.

Meer over corona in deze regio:

Volg hier het liveblog over corona.

We houden een interactieve kaart bij met coronabesmettingen.

Hier vindt u meer artikelen over corona.

Net binnen