Premium

Geen verkeer, wel stikstofmeetbuisjes; Luchtkwaliteit op zeven plekken in Blaricum en Eemnes wordt nu gemeten

Geen verkeer, wel stikstofmeetbuisjes; Luchtkwaliteit op zeven plekken in Blaricum en Eemnes wordt nu gemeten
Blaricum

Zeven meetbuisjes monitoren sinds woensdagochtend de uitstoot van stikstofdioxine in de woonbebouwing langs de A27 en andere drukke wegen in Blaricum en Eemnes. Dit gebeurt op initiatief van Denktank A27, een betrokken bewonersgroep uit de Blaricum, in samenwerking met de gemeente en de provincie Noord-Holland.

In een vloek en een zucht trekt de medewerker van de GGD een tie-wrap om de lantaarnpaal en hangt er een piepklein meetbuisje aan. Hij klapt zijn trapje in en gaat op weg naar de volgende plek waar een buisje moet komen te hangen. Wat toch wel een beetje feestelijk momentje had moeten worden werd deze woensdagochtend zonder publiek of officials niet meer dan een ’zo gepiept’ routineklusje. De sporadische voorbijganger op de Deltazijde in de Blaricummermeent is het waarschijnlijk niet eens opgevallen dat er vlakbij restaurant Bruis iets bijzonders gebeurde. Zo gaat dat tegenwoordig noodgedwongen.

Zelfs de man aan de basis van dit initiatief, Blaricummer Arjan Buijks, kon van het bijzondere moment geen getuige zijn; hij moest op zijn kinderen passen. Toch zal de wetenschap dat er nu een eerste aanzet is gegeven voor het meten van de uitstoot van stikstof langs de A27 hem tevreden stemmen. Hij was het immers die ruim een jaar geleden bij de gemeente aan de bel trok met het klemmende verzoek een stokje te steken voor de overlast die de A27 veroorzaakt. De gemeente kreeg hij mee, maar Rijkswaterstaat niet. Die hield vast aan de rekenmodellen die uitwijzen dat de normen op de weg niet worden overschreden.

Hollandse Luchten

Maar om te weten of die rekenmodellen nog wel kloppen moet er gemeten worden en dat gebeurt niet in deze omgeving. Daarom werd besloten dat er meetkastjes moesten komen. Het oorspronkelijke idee om daarvoor een samenwerking aan te gaan met een burgerinitiatief uit Zeist dat goedkope meetkastjes bouwt werd opzij gezet toen bleek dat de provincie Noord-Holland Blaricum wel wilde opnemen in het door haar gefinancierde project Hollandse Luchten. Dat burgerinitiatief heeft tot doel de de lucht in de leefomgeving te meten Na een pilot in het IJmondgebied wordt dat nu breder uitgerold en kan Blaricum instappen.

Daarom plaatste de GGD Amsterdam woensdagochtend in opdracht van de provincie de zeven Palmes diffusiebuisjes, vijf in Blaricum en twee in Eemnes. Eens per vier weken worden de buisjes vervangen en geanalyseerd, waarna na acht maanden een jaargemiddelde berekend kan worden. De meetresultaten worden vierwekelijks gepubliceerd door de GGD Amsterdam via www.luchtmeetnet.nl en de app mijn luchtkwaliteit. Die resultaten zijn niet zo hard dat zij door Rijkswaterstaat gehanteerde normen onderuit kunnen halen, maar zij geven wel een indicatie van de hotspots en zij worden gedeeld met het RIVM, die ze kan gebruiken om haar berekenings- en meetsystemen te toetsen.

Geen verkeer, wel stikstofmeetbuisjes; Luchtkwaliteit op zeven plekken in Blaricum en Eemnes wordt nu gemeten
Piepkleine Palmesbuisjes meten de hoeveelheid stikstofdioxine op vijf plekken in Blaricum en twee in Eemnes.
© STUDIO KASTERMANS

Nu meten niet onzinnig

Stikstof meten als juist het verkeer in het hele land bijna tot stilstand is gekomen lijkt onzinnig maar is dat juist niet, vindt Buijks. ,,Je gaat nu vermoedelijk heel lage waarden meten. Ik vind het interessant om te zien wat er met de luchtkwaliteit gebeurt als we straks ons oude leventje weer oppakken. Juist dan moet je de verschillen goed gaan zien.’’

De metingen met de Palmesbuisjes zijn een eerste stap die, als er deze zomer officieel groen licht voor komt van de provincie, gevolgd gaat worden door metingen met dynamische elektronische sensoren. Deze veel duurdere meetkastjes registreren continue de stikstof en fijnstof in de lucht en gaan mogelijk op termijn ook het laagfrequente geluid vastleggen. ,,Dan kun je bij wijze van spreken van minuut tot minuut zien wat verkeersintensiteit veroorzaakt in de leefomgeving. Iets dat we nu niet weten.’’