Soester pastor Van de Schepop (82) overleden, ’een warme en vooral sympathieke herder’

Hans van de Schepop.
© familie
Soest

De Soester pastor Hans van de Schepop is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. De uitvaart gebeurt in besloten kring. Op later tijdstip wordt nog een herdenkingsdienst gehouden om stil te staan bij het overlijden van de pastoor. ,,Een unieke man is heengegaan”, stelt actief parochielid René van Hal in een in memoriam.

Van de Schepop kwam in 1998 naar Soest en was in de vier jaar tot aan zijn pensionering in 2002 als pastoor verbonden aan de huidige katholieke Willibrordgemeenschap. Van de Schepop was met name aangesteld voor de toenmalige Joanneskerk.

Wilde haardos

,,Hans was vooral een gemeenschapsman, die mensen aan zich wist te binden door te luisteren, ze te inspireren vanuit zijn visie hoe de christelijke boodschap in praktijk te brengen”, blikt René van Hal terug in zijn in memoriam. ,,Zijn preken kwamen uit zijn hart en deed hij altijd vanuit zijn hoofd en sloot daarmee aan het thema van de dag. Het was niet een man die op de voorgrond trad alhoewel zijn functie hem natuurlijk wel in die positie bracht. Daarmee was hij een warme en vooral sympathieke herder. Door zijn lengte en met zijn wilde haardos was Hans een persoon die mensen bij elkaar bracht.”

Gildepelgrimages

Na zijn pensioen is de oorspronkelijk uit Twello afkomstige Van de Schepop in Soest blijven wonen. Tot het moment dat hij ziek werd, bijna twee jaar geleden, is hij als priester voor blijven gaan in liturgische vieringen in Soest en omgeving. De overleden pastor was in Soest ook altijd erg betrokken bij het Gilde en ging zo mogelijk jaarlijks mee met de gildepelgrimages.

Net binnen