Hilversums college wil verschillende scenario’s ontwikkelen voor grootschalige woningbouw

De plannen richten zich tot het gebied rond de drie treinstations.
© Gemeente Hilversum
Hilversum

De groei van Hilversum moet worden uitgezet in verschillende scenario’s om op die manier een keuze te kunnen maken wat er met het Sleutelgebied Hilversum moet gebeuren. Dat is wat het Hilversums college wil gaan voorleggen aan de gemeenteraad.

Hilversum zal als Sleutelgebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot 2040 een grote ontwikkeling doormaken. Het Hilversums college wil tussen de 6.000 en 10.000 woningen gaan bouwen in de gemeente. Maar de meningen over de komst van die hoeveelheid woningen is verdeeld. Vandaar dat het college nu aan de gemeenteraad groen licht gaat vragen om drie scenario’s uit te werken. Er moet een ’small’, ’medium’ en ’large’ strategie komen, om deze in oktober aan de raad voor te leggen. Dan wordt een voorkeursvariant gekozen en kan worden gesproken over de invulling daarvan.

„Het is dus niet zo dat je nu al ziet waar welk bouwblok komt”, aldus verantwoordelijk wethouder Floris Voorink over de scenario’s. In de schetsen komen vooral woningaantallen en bouwhoogtes aan bod. De scenario’s zijn niet het enige wat Voorink wil voorleggen aan de gemeenteraadsleden. Hij wil ze ook vragen om te onderkennen dat Hilversum ’voor een grote maatschappelijke opgave staat de komende twintig jaar’. Daarnaast wil hij dat de raad onderschrijft dat deze aandachtspunten - onder meer woningen en werkgelegenheid - het best aangepakt kunnen worden door te ontwikkelen in het gebied rond de drie treinstations. Het laatste verzoek van Voorink is dat de raad instemt met het verder gaan van Hilversum als Sleutelgebied bij de MRA.

Dat Hilversum zich aansluit bij de woningbouwplannen van de MRA is heel erg belangrijk, benadrukt Voorink nog maar eens. „Verdere ontwikkeling van het spoorgebied biedt Hilversum veel kansen: meer banen, meer en beter betaalbare woningen en betere wegen en OV aansluitingen.” Volgens hem kunnen er met de huidige plannen 3.000 tot 3.500 woningen gebouwd worden, met een zak geld van de MRA wordt dat echter een stuk meer. En dat is in zijn ogen hoognodig om het voorzieningenniveau van Hilversum op peil te houden.

Hij begrijpt de kritiek die er de afgelopen weken is geweest. Vanuit Hilversummers, maar ook vanuit de politiek als coalitiegenoten D66 en GroenLinks werd er fel gereageerd op de plannen. „Het is begrijpelijk dat mensen zich mengen in het debat”, aldus Voorink. „De zorgen zijn geland bij het college, vandaar ook ons voorstel om scenario’s op te stellen en zo een beeld te schetsen.”

Wanneer Voorink groen licht krijgt van de raad, wordt er meteen aan de slag gegaan met de scenario’s. De hele zomer wordt doorgewerkt om alles in oktober klaar te hebben. „Alle verloven zijn ingetrokken.”

Net binnen