Deze week regionale coronamaatregelen wegens oplopende cijfers

Op de Beverwijkse Bazaar werd eerder een mondkapjesplicht ingevoerd. Regio Kennemerland is een van de regio’s waar teveel besmettingen zijn.
© Archieffoto/Ronald Goedheer
Den Haag

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen worden naar verwachting deze week nog regionale maatregelen getroffen. Vrijdag wordt bekendgemaakt welke gerichte maatregelen "het meest passend zijn" in een regio waar veel besmettingen zijn. Dat heeft De Jonge gezegd voor de camera van RTL Nieuws.

Met de regio's waar de meeste besmettingen plaatsvinden wordt al dagenlang intensief overlegd. Over het soort maatregelen waarmee de besmettingen moeten worden tegengegaan, wordt nog gesproken. Het gaat onder meer om de vier grote steden.

De Jonge zegt dat de besmettingen zich vooral voordoen onder studenten, in de thuissituatie en in de horeca. De regio's Rotterdam, Amsterdam en Gelderland-Zuid willen niet inhoudelijk reageren. Utrecht geeft aan de situatie nauwlettend in de gaten te houden. "Bekeken wordt of en welke maatregelen kunnen helpen", aldus een woordvoerster van de gemeente. Utrecht heeft alle (160) studenten-, studie- en sportverenigingen aangeschreven om het belang van de maatregelen en het bron- en contactonderzoek nogmaals onder de aandacht te brengen.

Woensdag hebben de meest betrokken ministers overleg gehad over het coronavirus. In de regel is dat overleg op dinsdag maar door Prinsjesdag is dat een dag later. Donderdag zit de premier de hele dag in de Tweede Kamer voor de algemene politieke beschouwingen over de kabinetsplannen voor 2021.

Het kabinet heeft al aangegeven dat regionale stappen worden gezet als het coronavirus weer te veel oplaait. Dat moet voorkomen dat het hele land opnieuw in lockdown moet gaan. Daarvoor is een zogeheten escalatieladder in het leven geroepen die per regio aangeeft hoe het daar staat met de verspreiding van het coronavirus. Dit beoordelingssysteem kent drie stappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Het zou volgende week dinsdag ingaan maar dat is vervroegd naar vrijdag, zeggen ingewijden.

Aantal criteria

Op het zogenoemde coronadashboard staat een aantal criteria. Als de cijfers in een regio bepaalde waardes overstijgen, is er reden tot zorg. Voor het aantal besmettingen is die signaalwaarde 7 besmettingen per 100.000 inwoners. In onder meer Amsterdam-Amstelland (24,3), Rotterdam-Rijnmond (20,3) Haaglanden (15,3), Kennemerland (11,5), Hollands Midden (9,3) en Utrecht (8,6) zijn er teveel besmettingen.

Andere indicatoren, zoals bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames per dag, zitten nog wel onder de signaalwaarde.

PvdA-voorman Lodewijk Asscher drong woensdag tijdens de algemene beschouwingen aan op een brief over de op handen zijnde maatregelen. Die wil hij hebben voordat het kabinet donderdagochtend begint de vragen van de Kamer te beantwoorden.