Nieuwe meetapparatuur brengt uitstoot Tata Steel beter in kaart

ANP Producties | Bron: ANP
Wijk Aan Zee

Om de uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel nog beter in kaart te brengen, is nieuwe meetapparatuur geïnstalleerd in Wijk aan Zee. De provincie Noord-Holland heeft er een bestaand meetstation laten uitbreiden. Voortaan worden op het meetpunt aan de Bosweg ook concentraties van de stoffen benzeen, tolueen, xyleen en naftaleen gemeten.

"Op basis van deze metingen kunnen we beter zien of de maatregelen die Tata Steel neemt zorgen voor een afname van schadelijke stoffen in de lucht", zegt provinciebestuurder Jeroen Olthof. Het bewuste meetstation is onderdeel van een groter luchtmeetnet in de regio, dat wordt gerund door de GGD Amsterdam. Op de website www.luchtmeetnet.nl zijn de gemeten waarden te bekijken.

Wijk aan Zee ligt letterlijk onder de rook van de staalfabriek in de IJmond. Die ligt al een tijd onder een vergrootglas. Het staalbedrijf heeft veel plannen om de staalproductie schoner te maken. Eind vorige maand gaf het opdracht tot de bouw van de grootste milieu-installatie uit de geschiedenis van het bedrijf. Op langere termijn wil Tata Steel af van steenkool en de productie vergroenen door gebruik te gaan maken van waterstof. Daar is waarschijnlijk veel overheidssubsidie voor nodig.

Naar de uitstoot van schadelijke stoffen door Tata loopt al enige tijd een strafrechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of het bedrijf in strijd met de wet heeft gehandeld door gevaarlijke stoffen "in de bodem, lucht of oppervlaktewater" te brengen, met "mogelijk gevaren voor de openbare gezondheid" als gevolg.