Coalitie is rond in Hilversum: vijf wethouders, van wie twee van Hart voor Hilversum

De kandidaat-wethouders ondergaan nu een integriteitstoets.

De kandidaat-wethouders ondergaan nu een integriteitstoets.© Foto Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Hilversum

Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA vormen samen de nieuwe coalitie in Hilversum. Maandagavond hebben de onderhandelende partijen elkaar de hand geschud: de tekst van het coalitieakkoord is af.

Hilversum krijgt vijf wethouders: twee van Hart voor Hilversum en één van VVD, GroenLinks en CDA. De kandidaat-wethouders ondergaan in opdracht van burgemeester en gemeenteraad nu een integriteitstoets. Als deze is afgerond, presenteren de partijen woensdag 1 juni het nieuwe college en het coalitieakkoord.

In de eerstkomende raadsvergadering, woensdag 8 juni, vindt de besluitvorming over het coalitieakkoord en de installatie van de wethouders plaats. Op donderdag 9 juni wordt er een extra raadsvergadering gehouden waarop de reeds geagendeerde vergaderstukken voor 8 juni behandeld worden. Op woensdag 1 juni presenteren partijen rond het middaguur het bereikte coalitieakkoord met de kandidaat-wethouders.

Net binnen