Hilversum verhoogt inkomensgrens energietoeslag naar 130 procent van het sociaal minimum

Leander Mascini
Hilversum

Huishoudens in Hilversum met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum komen nu ook in aanmerking voor energietoeslag. De gemeente heeft besloten om meer huishoudens te helpen.

De gemeente is in mei van dit jaar begonnen met een steuntje in de rug voor huishoudens met een sociaal minimum tot 120 procent, dit vanwege de fors stijgende energiekosten. Vanaf nu krijgen dus ook huishoudens tot 130 procent een financiële bijdrage. Dat niet alleen. Het kabinet heeft de energietoeslag verhoogd, van 800 euro naar 1300 euro.

Huishoudens die zich sinds mei hebben aangemeld voor energietoeslag, maar zijn afgewezen vanwege een te hoog inkomen, worden door de gemeente opnieuw beoordeeld. Blijkt het zo te zijn dat een huishouden nu wel in aanmerking komt, dan zorgt Hilversum er zelf voor dat het geld voor 1 oktober wordt overgemaakt. Hier hoeven de huishoudens zelf niets voor te doen.

De Hilversummers die al eerder energietoeslag hebben ontvangen, krijgen de extra 500 euro van het Rijk ook automatisch overgemaakt. Ook dit zal voor 1 oktober op de rekening staan.

Met een inkomen van 130 procent van het sociaal minimum gaat Hilversum uit van een netto (gezamenlijk) maandinkomen zonder vakantiegeld dat niet meer is dan: 1360,75 euro voor een alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar zonder AOW, 1513,71 euro voor een alleenstaande met AOW, 1943,93 euro voor een gezin vanaf 21 jaar zonder AOW en 2050,54 euro voor gezin met AOW.

Het helpen van meer Hilversummers komt overigens uit een amendement dat werd ingediend tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota. Er zou vanuit het Rijk meer geld komen om de energietoeslagen te bekostigen, maar dat moest nog even goed in de boeken gezet worden. Het voorstel van een deel van de raad om de inkomensgrens van 120 op te hogen naar 130 procent kwam unaniem door de stemronde.