Ieder kind dat ver weggehouden kan worden van energiearmoede is flinke winst | commentaar

© Getty Images/iStockphoto

Evelien Engele

Duizenden kinderen zitten vandaag thuis in de kou. Deels treft dit de groep kinderen die vanochtend ook zonder ontbijt en lunchtrommel naar school ging en structureel met armoede te maken heeft, deels kinderen voor wie het nieuw is dat ouders de rekeningen niet meer kunnen betalen. Het energieplafond kan niet voorkomen dat deze koude januaridag de winterkou bij iedereen buiten de deur blijft.

Energiearmoede treft zo’n 550.000 huishoudens, rekent TNO, waarbij het in 30 procent van de gevallen om gezinnen met kinderen gaat. Amsterdam wil haar inwoners behoeden voor afsluiting van het net en gaat een proefproject met netbeheerder Liander aan. Mag Liander volgens de wet normaliter geen adressen delen, voor deze pilot wordt een uitzondering gemaakt. Daarbij gaat de aandacht vooral naar inwoners die door schulden of andere problemen al bij de gemeente in beeld waren maar geen hulp wilde aannemen. Uit trots, uit schaamte, uit struisvogelgedrag. Dat zij binnenkort ook in de kou kunnen komen te zitten, kan wellicht het moment zijn waarop toch hulp wordt geaccepteerd, zo redeneert de gemeente. Hulp die erger leed moet voorkomen. Voorkomen dat mensen van de regen in de drup belanden en kinderen daarin meenemen. Voorkomen dat er zoveel financiële stress ontstaat dat er geen energie meer is om de ouder voor je kind te zijn die je eigenlijk wilt zijn.

Alle reden dus om eens van de regels af te wijken in ons soms overgeorganiseerde sociaal domein waarin een sociale uitvoer maar al te vaak door ingewikkelde regelgeving strandt. Elk Amsterdammertje dat komende maanden door deze onorthodoxe aanpak wordt gered van een huis vol zorgen is winst. Pakt het experiment goed uit, dan zal de hoofdstad er bij het Rijk voor pleiten dat wetgeving gegevensuitwisseling voortaan wel mogelijk gaat maken. Een goede poging om de zogeheten ingezette decentralisatie op veel meer vrijheid en vertrouwen te stoelen dan nu het geval is. Laat het een succes worden Amsterdam, opdat veel meer gemeenten volgen.

Net binnen