Soesterse Aukje Treep is ’waterbobo’. Wethouder benoemt tot voorzitter Platform Water Vallei en Eem

Aukje Treep.© foto gemeente soest/Ilona van Egdom

Eric Lorier
Soest

De Soester wethouder Aukje Treep is de nieuwe voorzitter van het Platform Water Vallei en Eem, een ’netwerkplatform’ van zestien gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug en in de Eemvallei, waar ook waterschap Vallei en Veluwe bij is betrokken.

Het platform bemoeit zich met het gebied van Eemnes en Bunschoten in het noorden tot aan Wageningen en Renkum in het zuiden. Van al deze gemeenten zit er een wethouder in het platform, die elkaar op de hoogte houden van initiatieven en ontwikkelingen op watergebied in hun gemeente. „Goede voorbeelden moeten we met elkaar delen”, vindt Treep.

Afkoppelcoach

„Zo kunnen we van elkaar leren. Wij hebben hier in Soest bijvoorbeeld ervaring opgedaan met een afkoppelcoach (geen regenwater in het gewone riool; red.) die we met andere gemeenten kunnen delen. En in Renkum gaan ze bijvoorbeeld aan het werk met waterberging bij nieuwbouwprojecten. Bij grote projecten gaan ze daar waterbergingen bouwen om water in op te slaan en vast te houden. In droge periodes kan je daar dan juist weer water uit halen.”

Hoofdthema’s

Het Platform Water Vallei en Eem heeft twee belangrijke hoofdthema’s: het functioneren van de waterketen (afvalwater, riolering) en de klimaatadaptatie: hoe ga je om met wateroverlast en droogte.

Het platform komt een paar keer per jaar bij elkaar. Dat gebeurde tot een maand geleden onder leiding van de Barneveldse wethouder Hans van Daalen. Sinds Van Daalens benoeming tot burgemeester van Ermelo zwaait de Soesterse Aukje Treep de scepter.

Net binnen