Laren: ’Halveer aantal sociale woningen cruciale beroepen’. Om ook huizen over te houden voor ’gewone’ inwoners

© Foto: ANP

Ronald Frisart
Laren

Jaarlijks moeten in de Regio Gooi en Vechtstreek niet vijftig maar slechts 25 sociale huurwoningen met voorrang worden toegewezen aan mensen met cruciale beroepen. Burgemeester en wethouders van Laren stellen hun gemeenteraad voor dat standpunt in te nemen.

Op woensdag 8 februari praat een Larense raadscommissie erover, op 22 februari moet de gemeenteraad een definitief standpunt bepalen. De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de gemeenteraden gevraagd naar hun mening over de nota ’Bouwstenen Huisvestingsverordening G&V 2023’. Die moet de op 1 juli aflopende oude verordening vervangen.

Aanvankelijk stond in de Bouwstenennota dat in de Regio jaarlijks honderd sociale huurwoningen moeten worden toegewezen aan mensen met cruciale functies bij de politie, in het onderwijs en de zorg. Dat is bijgesteld, niet naar een afgerond nieuw voorstel, maar naar alleen het ’idee’ om die honderd woningen te verlagen naar vijftig. Een ander ’idee’ is daarnaast vijftig woningen voor cruciale beroepen beschikbaar te stellen in de betaalbare vrije-sectorhuur. En dan is er ook nog het ’idee’ om aan vrijwillige brandweermensen in de Regio jaarlijks met voorrang vijf sociale huurwoningen toe te wijzen.

Krapte

Dat laatste vinden burgemeester en wethouders van Laren een goed idee, maar vijftig sociale huurwoningen voor mensen met cruciale beroepen vinden ze teveel. Ze opperen dat te verlagen naar 25. Als argument noemen ze de krapte op de sociale huurmarkt.

Het college wijst erop dat jaarlijks in de Regio achthonderd sociale huurwoningen vrij komen voor starters en doorstromers op de woningmarkt. Andere voorrangsgroepen (zoals mensen met urgentie of die uit zorginstellingen komen) nemen daarvan al zoveel woningen voor hun rekening dat voor anderen zo’n 150 sociale huurwoningen per jaar overblijven. Als daar ook nog vijftig af gaan voor cruciale beroepen blijft er voor ’gewone’ inwoners die een sociale huurwoning zoeken (te) weinig over, aldus de redenering in Laren.

Wat is cruciaal?

Daarnaast werpt het college de vraag op of het wel juist is alleen functies op de werkvloer van politie, zorg en onderwijs cruciaal te verklaren. „De huidige arbeidsmarkt is op vrijwel elk vlak schaars, er heerst in diverse branches een groot tekort”, schrijft het Laarder college aan de eigen raad. Gesuggereerd wordt eens goed te bekijken of alleen mensen met cruciale functies in onderwijs en zorg en bij de politie met voorrang toegang moeten krijgen tot de voorstelde 25 sociale huurwoningen per jaar of dat een andere definitie van ’cruciale beroepen’ moet worden gekozen.

Net binnen